Zaloguj
Reklama

Długoterminowe ciągłe monitorowanie EKG

Autorzy: Xanthus Viomedical
Badanie EKG
Fot. panthermedia
Badanie EKG
(0)

W ostatnich latach długoterminowe ciągłe monitorowanie EKG (inaczej mówiąc długoterminowe monitorowanie metodą Holtera) stało się bardzo popularną metodą ambulatoryjnego monitorowania serca. Długoterminowe ciągłe monitorowanie EKG jest podobne do tradycyjnego monitorowania 24-godzinnego Holterem, ponieważ rejestruje każde uderzenie, a jedyna różnica to wydłużony do 14 -30 dni czas trwania monitorowania.

Reklama

Wraz z pojawieniem się prostych, wygodnych technologii monitorowania, które można nosić na sobie, klinicyści przechodzą teraz na długoterminowe monitorowanie ciągłe (długoterminowe monitorowanie holterowskie) ze względu na znaczny wzrost wydajności diagnostycznej w porównaniu z tradycyjnym 24-godzinnym okresem monitorowania. Wraz z upowszechnianiem się nowoczesnych technologiami monitorowania i przesyłania danych, poprawiło się również przestrzeganie przez pacjenta zaleceń, czyniąc te wydłużone okresy monitorowania łatwiejszymi, wygodniejszymi i bardziej znośnymi dla użytkownika.

Chociaż monitorowanie EKG metodą Holtera (wprowadzone w latach czterdziestych XX wieku) pozostaje powszechną metodą monitorowania kołatania serca i innych przemijających, nieregularnych zaburzeń rytmu serca, głównie ze względu na niższą cenę, to udokumentowano, że tradycyjne 24-godzinne monitorowanie holterowskie (Barrett, P., ET AL. 2014) ma skuteczność diagnostyczną wynoszącą tylko 15% do 39%. Innymi słowy aż 61% – 85% tradycyjnego monitorowania 24-godzinnego może „omijać” istotne zdarzenia, co uzasadnia potrzebę dalszych form monitorowania, takich jak długoterminowe holtery EKG lub droższe i inwazyjne wszczepialne monitory pracy serca (ILR).

Chociaż istnieją inne formy rozszerzonego monitorowania, które mogą zwiększyć skuteczność diagnostyczną w porównaniu z tradycyjnym 24-godzinnym monitorowaniem metodą Holtera, to w przeważającej większości obarczone one są wadami uniemożliwiającymi samodzielne i wygodne stosowanie przez pacjentów w domu lub warunkach zbliżonych do codziennego życia. Oprócz niedogodności związanych z koniecznością precyzyjnego naklejenia sobie samemu elektrod w odpowiednim miejscu, problemami z plączącymi się kablami, wyższym rozmiarem i wagą tradycyjnego Holtera to również oszacowano, że około 1 na 4 pacjentów z objawami nie jest w stanie aktywować swojego długoterminowego rejestratora zdarzeń ze względu na kłopotliwą/skomplikowaną naturę procesu. .

W rezultacie długoterminowe, przenośne, wygodne, ciągłe monitorowanie domowe wysuwa się na lidera monitorowania ambulatoryjnego.

Kandydaci do długoterminowego ciągłego monitorowania holterem EKG

 • Pacjenci z objawami przemijającymi lub okresowymi.
 • Pacjent z rozpoznanymi lub podejrzewanymi nieprawidłowymi zaburzeniami rytmu.
 • Monitorowanie pacjenta po udarze.
 • Monitorowanie pacjenta po przezskórnych interwencjach wieńcowych lub operacji pomostowania aortalno-wieńcowego („bypassy”).
 • Ocena procedury i skuteczności ablacji - w celu poznania rzeczywistego wyniku zabiegu ablacji i ułatwienia podjęcia decyzji co do powtórzenia zabiegu.
 • Monitorowanie w celu wczesnego wykrywania i leczenia migotania przedsionków.
 • Monitorowanie pacjenta, gdy wcześniejsze badanie EKG lub 24-godzinne badanie holterowskie jest niejednoznaczne.

Podsumowanie korzyści z długoterminowego, ciągłego monitorowania holterem EKG

 • 14 - 30 razy więcej danych EKG - Zwiększona wydajność diagnostyczna.
 • Nagrywanie i przeglądanie każdego uderzenia serca zwiększa wykrywanie bezobjawowych zdarzeń sercowych.
 • Redukcja artefaktów podczas badania EKG poprawia wykrywanie arytmii.
 • Poprawa jakości i ilości danych prezentowanych lekarzowi.
 • Poprawa komfortu użytkowania przez pacjenta i co za tym jakości sygnału i badania dzięki małej, lekkiej konstrukcji, braku kabli i potrzeby samodzielnego przyklejania elektrod.
 • Łatwy do założenia i użytkowania samodzielnie.
Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze