Zaloguj
Reklama

Praca w hałasie, utrata słuchu i nadciśnienie tętnicze – co je łączy?

Hałas
Fot. pantherstock
Hałas
(0)

O tym, że praca w hałasie może prowadzić do postępującego ubytku słuchu, a ostatecznie nawet do całkowitej jego utraty, nie trzeba zapewne nikogo przekonywać. Najprawdopodobniej jednak zagrożeń związanych z wykonywaniem pracy zarobkowej w głośnym otoczeniu jest zdecydowanie więcej, niż zwykło się o tym mówić – według jednego z badań, które ostatnio przeprowadzono, praca w hałasie i związana z nią utrata słuchu może zwiększać ryzyko nadciśnienia tętniczego.

Reklama

Praca w hałasie i jej konsekwencje są problemem zdecydowanie większym, niż można by tylko przypuszczać – szacuje się, że na całym świecie narażonych na nadmierny hałas w swoim środowisku pracy może być nawet więcej niż 600 milionów ludzi. Zwraca się zresztą uwagę na to, że związana z pracą w hałaśliwym otoczeniu utrata słuchu jest jednym z najczęstszych problemów zdrowotnych będących następstwem pracy w szkodliwych warunkach. Hałas sprzyja utracie słuchu, ale nie tylko – najprawdopodobniej wywiera on na organizm człowieka jeszcze wiele innych, dość nieoczekiwanych, niekorzystnych działań.

O tym, że związek z nadciśnieniem tętniczym ma otyłość czy palenie papierosów, wiadomo nie od dziś. Okazuje się jednak, że wpływać na ryzyko jego wystąpienia może również i praca w hałasie. Do takiego właśnie wniosku doszli uczeni, którzy przeprowadzili odpowiednie badania w oparciu o dane dotyczące ponad 20 tysięcy obywateli Chin, którzy w pracy byli narażeni na nadmierny hałas. U badanych przeprowadzano m.in. badanie audiometryczne, ale i dokonywano u nich pomiaru ciśnienia tętniczego krwi.

Autorów badań nie zdziwiło to, że im dłużej badani pracowali w narażeniu na hałasy, tym częściej stwierdzano u nich ubytek słuchu. Zaskoczeniem były jednak już inne wnioski – okazało się bowiem, że im znaczniejszego stopnia pacjenci mieli ubytek słuchu, tym większe było ryzyko wystąpienia u nich nadciśnienia tętniczego. W przypadku niewielkiego ubytku słuchu sięgało ono 34%, w przypadku znacznego wynosiło ono już jednak aż ponad 280%.

Związek pomiędzy utratą słuchu, wynikającą z pracy w hałasie, a ryzykiem nadciśnienia tętniczego na ten moment pozostaje niejasny. Z całą jednak pewnością opisane zależności są dość interesujące i zapewne w przyszłości – być może nawet niedalekiej – kolejni uczeni podejmą się prac, które pozwolą dowiedzieć się, jakie jest podłoże ich istnienia.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze