Zaloguj
Reklama

Nowa metoda diagnozy sztywności tętnic

Układ krwionośny człowieka
Fot. medforum
Układ krwionośny człowieka
(0)

Sztywność tętnic stanowi bardzo rozpowszechniony problem, którego zasięg zwiększa się wraz z wiekiem. Jest to jeden z pierwszych objawów rozwijającego się nadciśnienia tętniczego, które aktualnie stanowi chorobą cywilizacyjną. Stąd diagnoza sztywności tętnic w możliwie jak najwcześniejszym momencie jest tak ważna.

Reklama

Badania nad sztywnością tętnic prowadzone dotychczas przez specjalistów wykazują, że zmiany w zakresie funkcjonalnym i strukturalnym są związane ze spadkiem elastyczności tych naczyń. Stanowi to sygnał poprzedzający choroby układu krążenia, które powiązane są ze stopniem zaawansowania zmian w tętnicach, np. wysoka sztywność ścian dużych tętnic wskazywać może na zaburzenia funkcji rozkurczowej lewej komory serca.

Błona środkowa jest elementem tętnicy decydującym o sprężystości jej ściany, przy czym należy podkreślić, że elastyczność ta jest zróżnicowana w zależności od odcinka układu tętniczego. Największą elastycznością wykazuje się aorta oraz duże odgałęzienia jej łuku. Zmniejszenie elastyczności tętnic jest zjawiskiem postępowym, które szybciej pojawia się w dużych tętnicach stanowiących pierwotnie najbardziej elastyczne odcinki.

Aby stwierdzić o sztywności naczyń tętniczych, można wykorzystać jedną z nieinwazyjnych metod diagnostycznych, takich jak pomiar czasu propagacji fali tętna, pomiar zmian średnicy wybranego naczynia czy analiza kształtu fali tętna.

ENTHRAL to międzynarodowy projekt, który skupia inżynierów z Politechniki Śląskiej, Norweskiego Uniwersytetu Naukowo-Technicznego (NTNU) oraz lekarzy za Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach.

Projekt w swej idei zakłada rejestrację odkształceń tętnic pod wpływem pulsacji ciśnienia, które wywołane są pracą serca. Dzięki temu można uzyskać model przepływu krwi w elastycznych naczyniach, co wyznacza parametry materiałowe tętnic. Na tej podstawie można stwierdzać o zmieszeniu elastyczności – określić sztywność tętnicy. Zwiększona sztywność tętnic prowadzić może do nadciśnienia tętniczego, które obecnie stanowi schorzenie społeczne, zwłaszcza w stosunku do osób starszych.

Program badań obejmuje budowę fantomu odzwierciedlającego opomiarowane stanowisko laboratoryjne, które odpowiada fragmentowi tętnicy, zasilane pompą o odpowiednio zaprogramowanej zmiennej – takiej, która naśladuje cykl pracy serca. Za pomocą aparatu USG oraz kamer uzyskać można będzie obraz przepływu krwi, a po otrzymaniu odpowiedniej precyzji modelu ma zostać on zastosowany do odtwarzania sztywności tętnic pacjentów.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • [1] B. Wilk: Ocena sztywności tętnic na podstawie analizy kształtu fali tętna obwodowego. „PAK” 2009/2, t. 55, nr 1.

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze