Zaloguj
Reklama

Mikroflora jelitowa i nadciśnienie tętnicze: czy coś je łączy?

Pomiar ciśnienia tętniczego
Fot. panthermedia
Pomiar ciśnienia tętniczego
(0)

Wiele czynników ryzyka nadciśnienia tętniczego jest powszechnie znanych od wielu już lat – takowymi są chociażby otyłość, palenie papierosów czy nadużywanie alkoholu. Coraz częściej jednak wspomina się o tym, że związek z tą bardzo często występującą u ludzi chorobą mają również i… bytujące w ludzkim przewodzie pokarmowym drobnoustroje bakteryjne. Jaki jednak miałyby one mieć związek z ciśnieniem tętniczym u ludzi?

Reklama

W leczeniu nadciśnienia tętniczego wykorzystywane są różne metody – u niektórych pacjentów wystarczająca jest modyfikacja stylu życia, u innych natomiast osób niezbędna staje się farmakoterapia. Pomimo dostępności wielu różnych leków hipotensyjnych u części chorych nie udaje się doprowadzić do uzyskania oczekiwanych wartości ciśnienia tętniczego krwi – taki właśnie problem odpowiada za to, że niektórzy uczeni podejmują się prac nad poszukiwaniem innych niż znane do tej pory przyczyn nadciśnienia tętniczego.

Od jakiegoś czasu wspomina się o tym, że bytujące w przewodzie pokarmowym bakterie mogą być powiązane z występowaniem u ludzi wielu różnych schorzeń, takich jak np. depresja, choroba Parkinsona czy otyłość. Coraz częściej w ostatnim czasie zwraca się jednak uwagę na to, że mikroflora jelitowa może być powiązana również i z nadciśnieniem tętniczym.

Wydawałoby się, że bytujące w jelitach bakterie nie powinny mieć nic wspólnego z wartością ciśnienia tętniczego krwi u ludzi – w praktyce jednak okazuje się, że jak najbardziej drobnoustroje te mogą mieć na nie pewien wpływ. W jednym z przeprowadzonych dotychczas badań (którego wyniki opublikowano w czasopiśmie „Microbiome”) oceniano skład mikroflory jelitowej u osób z prawidłowym ciśnieniem tętniczym, u ludzi z podwyższonymi jego wartościami oraz u chorych z nadciśnieniem tętniczym. Okazało się, że u tych pacjentów, u których wartości ciśnienia tętniczego krwi były nieprawidłowe, mikroflora jelitowa była mniej zróżnicowana, a do tego zauważalny był u nich nadmierny udział w niej niektórych gatunków bakterii.

W tym momencie jednoznacznie powiązywać nadciśnienie tętnicze z nieprawidłowościami dotyczącymi składu mikroflory jelitowej jest po prostu trudno. Możliwe jest jednak to, że w przyszłości okaże się, że rzeczywiście bytujące w przewodzie pokarmowym bakterie mają znaczący udział w występowaniu nadciśnienia tętniczego – gdyby rzeczywiście tak było, w leczeniu tej choroby istotne stałyby się oddziaływania skierowane ku doprowadzeniu do uzyskania odpowiedniego składu jelitowej flory bakteryjnej u chorych.   

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze