Zaloguj
Reklama

Miażdżyca - postępy w leczeniu cz. 2

Autorzy: mgr farm. Michał Mańka
Walka z otyłością
Fot. ojoimages
Walka z otyłością
(5)

Podwyższone wartości metaloproteinaz stwierdza się poprzez badanie surowicy krwi. Najnowszą „zdobyczą” farmakologii klinicznej w terapii miażdżycy są substancje lecznicze zwane inhibitorami metaloproteinaz.

Reklama

Są to m.in. naturalnie występujące w naszym ustroju tzw. inhibitory tkankowe (białka TIMP i alfa2-makroglobulina), wchodzące w kompleksy z metaloproteinazami, dzięki czemu hamują ich działanie.

Na podstawie naturalnych cząsteczek TIMP oraz alfa2-makroglobuliny), konstruuje się również ich syntetyczne pochodne, które jednak będą wymagały przeprowadzenia testów klinicznych.

Spośród substancji leczniczych pochodzenia syntetycznego, hamujących aktywność metaloproteinaz, należy wspomnieć o:

  • pochodnych hydroksyamin,
  • pochodnych merkaptoamidów,
  • tetracyklinach,
  • inhibitorach HMG-CoA (tzw. statyny).
     
Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Fic P., Zakrocka I., Kurzepa J., Stepulak A., Matrix metalloproteinases and atherosclerosis, Postepy Hig Med Dosw (online), 2011; 65

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


Reklama
(5)
Komentarze