Zaloguj
Reklama

Paradoks otyłości

Autorzy: Monika Toczek-dietetyk
Odchudzanie
Fot. Panthermedia
Odchudzanie
(0)

Ostatnio naukowcy coraz bardziej interesują się wpływem masy ciała na długość życia populacji ogólnej i osób z problemami kardiologicznymi. Wynika to z kontrowersyjnych wyników badań obserwacyjnych, gdyż niektóre wskazują na zwiększone ryzyko zgonów z powodu otyłości lub na brak wpływu, inne z kolei sugerują na działanie protekcyjne, które zapewnia lepszą prognozę na przeżycie.

Reklama

Paradoks otyłości - dłuższe życie osób z nadwagą, otyłych w porównaniu do osób szczupłych zaobserwowano u pacjentów kardiologicznych. Badania obserwacyjne podają, iż paradoks występuje u osób z chorobą wieńcową, niewydolnością serca i nadciśnieniem tętniczym oraz ostrym zespołem wieńcowym, chociaż nie jest to zjawisko stałe.  Paradoks otyłości nie został do końca wyjaśniony, warto zaznaczyć, że dotyczy on przede wszystkim oceny wskaźnika BMI, który nie jest pełnym miernikiem otyłości. W związku z tym nie należy podważać rozpowszechnionej i mającej potwierdzenie opinii, o pozytywnym wpływie redukcji  masy ciała na zdrowie i profilaktykę chorób.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • 1.Cybulska B., Kłosiewicz- Latoszek L.:Co znaczy paradoks otyłości w chorobie wieńcowej? Kardiologia Polska 2013; 71, 9: 963–968.
    2.Europejskie wytyczne dotyczące zapobiegania chorobom serca i naczyń w praktyce klinicznej na rok 2012, Kardiologia Polska 2012; 70, supl. I: s 1-100.

Reklama
(0)
Komentarze