Zaloguj
Reklama

Masa ciała w okresie niemowlęcym, a otyłość, nadciśnienie tętnicze i grubość ścian naczyń tętniczych w późniejszym dzieciństwie

Autorzy: dr Zofia Zięba
Niemowlę
Fot. ojoimages
Niemowlę
(5)

W przedstawionej przez autorów pracy poddano analizie 395 dzieci urodzonych o czasie, bez obciążenia cukrzycą. Dokonano pomiarów masy ciała, a w celu uniknięcia różnic wyliczono masę ciała należną dla wzrostu oraz oceniono grubość ściany tętnicy szyjnej wewnętrznej u tych dzieci w 8 roku życia.

Reklama

Chociaż związek przyrostu masy ciała u dzieci w wieku od urodzenia do 18 miesiąca życia, jako czynnika zagrożenia miażdżycą w późniejszym dzieciństwie, nie został jeszcze do końca określony, to jednak otyłość i naczyniowe czynniki ryzyka we wczesnym i późnym dzieciństwie są ważnymi predyktorami zdarzeń sercowo-naczyniowych u osób dorosłych. Szacuje się, że wczesny przyrost masy ciała jest ważnym czynnikiem determinującym nadwagę/otyłość, nadciśnienie tętnicze, uogólnione reakcje zapalne oraz grubość ścian naczyń tętniczych w późniejszym dzieciństwie.

Z uzyskanych przez Autorów danych wynika, że przyrost masy ciała u dziecka w przedziale wiekowym 0-18 mż jest znaczącym wyznacznikiem nadwagi i otyłości, tendencji do gromadzenia tłuszczu trzewnego, wyższego ciśnienia tętniczego oraz większej grubości ściany tętnic.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Weight Gain in Infancy is a Key Determinant of Obesity, Blood Pressure and Arterial Thickening in Later Childhood
    Michael R Skilton1; Guy B Marks; Julian G Ayer; Frances L Garden; Sarah P Garnett; Jason A Harmer; Stephen R Leeder; Brett G Toelle; Karen Webb; Louise A Baur; David S Celermajer

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


Reklama
(5)
Komentarze