Zaloguj
Reklama

Torsade de pointes - co to takiego?

Serce
Fot. panthermedia
Serce
(0)

Zaburzenia rytmu serca, arytmia, migotanie przedsionków – z tymi terminami spotkał się zapewne nie jeden z nas. Blisko 1 % populacji ogólnej, cierpi na migotanie przedsionków. Czym jest torsade de pointes? Czy jest groźne?

Reklama

Torsade de pointes klasyfikowane jest jako odmiana częstoskurczu komorowego. Aby ocenić, że pacjent cierpi na tego typu zaburzenie, niezbędne jest przeprowadzenie dokładnych badań oraz monitorowanie czynności serca za pomocą EKG. W zapisie badania EKG, w przypadku wystąpienia torsade de pointes, uwidaczniają się chaotyczne zapisy, które wskazują na nieprawidłową pracę serca, chaotyczną pracę komór. Co to oznacza? Impulsy nerwowe, które docierają do serca, rozchodzą się nieprawidłowo, powodując niepożądane zmiany w jego pracy – komory serca nie spełniają swojej roli we właściwy sposób, nie wyrzucają krwi do układu krążenia. U osoby, która cierpi na torsade de pointes, dochodzi do nagłego zatrzymania krążenia, co wymaga natychmiastowej pomocy lekarskiej. W przeciwnym wypadku może dojść do zgonu. Torsade de pointes to odmiana częstoskurczu komorowego. Częstoskurcz komorowy polega na wystąpieniu arytmii serca. Prawidłowy rytm serca jest miarowy, wynosi między 60 a 100 uderzeń na minutę. Zarówno nagłe przyspieszenie pracy serca (tachykardia), jak i zwolnienie pracy serca (bradykardia) uznawane jest za artymię. Zaburzenia rytmu serca mogą mieć swoją przyczynę w anormalnym funkcjonowaniu przedsionków – wtedy mamy do czynienia z arytmią przedsionkową, np. migotaniem czy trzepotaniem tych struktur. Zaburzenia rytmu serca mogą być również spowodowane problemami w pracy komór serca – np. trzepotanie komór, migotanie komór, częstoskurcz komorowy.

Kto jest narażony na wystąpienie torsade de pointes?

Na wystąpienie torsade de pointes narażone są przede wszystkim osoby, które cierpią na schorzenia powodujące wydłużenie lub skrócenie odstępów QT, czyli odcinków na linii EKG obrazujących pracę mięśnia sercowego. Kolejną grupą osób, które narażone są na wystąpienie zespołu torsade de pointes, są osoby cierpiące na choroby serca, nadciśnienie, miażdżycę oraz genetycznie obciążone problemami kardiologicznymi.

Jednostki chorobowe, które zwiększają ryzyko wystąpienia torsade de pointes to przede wszystkim:

  • zespół długiego QT – objawia się problemami w prawidłowym funkcjonowaniu kanałów jonowych w mięśniu sercowym; problemy dotykają przede wszystkim kanały sodowe i potasowe. Co ciekawe, objawy zespołu długiego QT – jak np. omdlenia – pojawiają się przede wszystkim u młodych osób w wieku 5-15 lat. W przypadku wystąpienia choroby u osób starszych diagnoza stawiana jest zazwyczaj dopiero w momencie wystąpienia ciężkiej arytmii, zatrzymania pracy serca i nagłej utraty przytomności,
  • zespół krótkiego QT – jednostka chorobowa charakteryzująca się występowaniem nienaturalnie krótkich odcinków QT w zapisie EKG,
  • zespół Brugadów – to choroba wywołana przez mutacje w genach kodujących białka, które są odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie kanałów sodowych i wapniowych znajdujących się w sercu. Zaburzenia pracy kanałów sodowych prowadzą do pojawienia się problemów z pracą komór serca i mogą prowadzić do torsade de pointes,
  • zawał serca – jego skutkiem jest powstanie blizny na sercu, czyli nieprawidłowo funkcjonującej tkanki. Jest to nic innego jak tkanka sercowa, która nie wykazuje prawidłowego funkcjonowania, a co za tym idzie – może generować dodatkowe impulsy, które rozchodząc się w nie prawidłowych kierunkach, generują dodatkowe skurcze mięśnia sercowego,
  • kardiomiopatia – choroba polegająca na uszkodzeniu włókien mięśnia sercowego, co powoduje zaburzone przewodzenie impulsów nerwowych. Impulsy nerwowe, które rozchodzą się w taki sposób, wywołują dodatkowe skurcze serca, co objawia się migotaniem komór, częstoskurczem komorowym,
  • zaburzenia hormonalne – prawidłowa gospodarka hormonalna wpływa na funkcjonowanie całego organizmu. W przypadku, gdy pojawiają się problemy hormonalne, mogą one odbijać się na prawidłowym funkcjonowaniu serca,
  • probemy z gospodarką jonową – zaburzenia w prawidłowym stosunku jonów, zwłaszcza sodu, potasu i wapnia, mogą sprzyjać pojawieniu się problemów z prawidłową pracą serca. Zaburzenia w ilości jonów wynikają przede wszystkim z nieprawidłowego działania kanałów jonowych, które znajdują się w mięśniu sercowym. Defektywny wyrzut jonów i zachwianie ich homeostazy prowadzi do pojawienia się problemów z przepływem impulsów elektrycznych w sercu, co skutkuje pojawianiem się niewłasciwych skurczów, a tym samym błędnego zapisu EKG.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze