Zaloguj
Reklama

Rozrusznik serca

Operacja
Fot. ojoimages
Operacja
(0)

Od 60 do 90 razy na minutę - tak bije serce u zdrowego człowieka. Odpowiada to około 100 tysiącom uderzeń w ciągu doby.

Reklama

Zaburzenia rytmu serca mogą wystąpić u każdego człowieka, bez względu na wiek. Najczęściej występuje: choroba węzła zatokowo-przedsionkowego oraz blok przedsionkowo-komorowy. W przypadku tego drugiego dochodzi do częściowego lub całkowitego zablokowania przewodzenia impulsów z przedsionków do komór. Prowadzi to do problemów z utrzymaniem podstawowych funkcji życiowych. W takim przypadku wszczepienie rozrusznika ratuje życie.

Objawy:

  • utraty przytomności, które się powtarzają
  • zawroty głowy,
  • zaburzenia równowagi,
  • niska tolerancja na wysiłek,
  • niewydolność serca.

W przyadku pojawienia się powyższych objawów, lekarz powinien przeprowadzić badanie EKG.

Współistnienie zaburzeń przewodzenia lub częstości powstawania bodźców i objawów klinicznych jest przesłanką do podjęcia podjęcia decyzji o wszczepieniu rozrusznika. Elektrostymulacja ma za zadanie przywrócić prawidłową pracę przedsionków w napełnianiu lewej komory serca.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze