Zaloguj
Reklama

Pacjent na stole operacyjnym - lęk i depresja towarzyszący zabiegom kardiochirurgicznym

Operacja
Fot. Panthermedia
Operacja
(0)

Jak scharakteryzować depresję? Kiedy widoczne są zmiany w funkcjonowaniu człowieka. Kiedy z osoby aktywnej zmienia się w osobę bierną, gdy czynności dotychczas przynoszące radość, nie cieszą.

Reklama

Obniżony nastrój, szczególnie rano, z lekkim polepszeniem w ciągu dnia. Poranne budzenie się, godzinę lub dwie wcześniej niż zazwyczaj, problemy z podejmowaniem decyzji czy brak apetytu. To jedne z wielu objawów depresji. Zaburzenia lękowe i depresyjne zależą od wielu czynników, bodźców i doświadczeń.[1]

Niejednokrotnie w wielu schorzeniach możemy mieć do czynienia z wystąpieniem objawów depresji. Jednym z takich przypadków jest okres okołooperacyjny pacjentów poddawanych zabiegowi rewaskularyzacji mięśnia sercowego.

Uczucie lęku czy odczuwanie niepokoju jest jednym z objawów zawału serca. Medycznie potwierdzone jest, iż pacjenci pozawałowi z depresją, są zdecydowanie bardziej, bo aż 3,5 krotnie bardziej, narażeni na zgon. Lęki i stany depresyjne w wielu przypadkach mogą być przyczyną nawrotów problemów sercowych. Sam fakt, że pacjent poddany zostanie zabiegowi rewaskularyzacji mięśnia sercowego powoduje silny stres z uwagi na to, iż jest to zabieg przeprowadzany na otwartym sercu z wykorzystaniem krążenia pozaustrojowego.

U części pacjentów pojawiają się więc stany lękowe oraz stany depresyjne, co umieszcza tych ludzi w grupie ryzyka wystąpienia zaburzeń depresyjnych po zabiegu. Istotne jest również to, iż tego typu stany maja znaczny wpływ na jakość życia pacjentów.[2] Zauważono, iż wiek ma wpływ na odczuwanie lęku jako stanu w okresie okołooperacyjnym. Młodsi pacjenci odczuwali silniejszy lęk niż pacjenci w starszym wieku.

Z badań wynika również, iż pacjenci z wyższym poziomem wykształcenia, lepiej komunikujący się i posiadający lepsze zdolności interpersonalne, są mniej narażeni na wystąpienie stanu lękowego czy depresyjnego po zabiegu rewaskularyzacji mięśnia sercowego. Wynika to z faktu, iż w znacznej mierze są to osoby, którym łatwiej przychodzi mówienie o swoich emocjach i odczuciach. W momencie, gdy pacjent odczuwa lęki i ma stany depresyjne przed zabiegiem, jest on zdecydowanie bardziej narażony na nawroty problemów sercowych w okresie pooperacyjnym.Pacjenci ci, są również bardziej narażeni na powrót do szpitala w ciągu pierwszego półrocza po zabiegu z powodu incydentów sercowych.

Niezależnie od innych czynników ryzyka, depresja okołozabiegowa ma znaczący wpływ na śmiertelność pacjentów lub nawrót objawów, nawet kilka lat po zabiegu. [3] Bardzo istotnym elementem terapii i leczenia, jest określenie grup pacjentów z występowaniem lęków i depresji jeszcze przed zabiegiem, w celu podjęcia działań, mających na celu pomoc i zwiększenie pozytywnych rokowań po zabiegu. [4]

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • [1] „Depresja - podstawowe terminy oraz klasyfikacje”, Karolina Maria Wincewicz
    [2] „Ocena lęku i depresji w okresie okołooperacyjnym u pacjentów poddawanych rewaskularyzacji mięśnia sercowego”, Adam Pawlak, Michał Krejca, Małgorzata Janas –Kozik, Irena Krupka-Matuszczyk, Jolanta Rajewska, Andrzej Bochenek, Psychiatria Polska 2012, tom XLVI, numer 1
    [3] „Ocena lęku i depresji w okresie okołooperacyjnym u pacjentów poddawanych rewaskularyzacji mięśnia sercowego”, Adam Pawlak, Michał Krejca, Małgorzata Janas –Kozik, Irena Krupka-Matuszczyk, Jolanta Rajewska, Andrzej Bochenek, Psychiatria Polska 2012, tom XLVI, numer 1
    [4] „Ocena lęku i depresji w okresie okołooperacyjnym u pacjentów poddawanych rewaskularyzacji mięśnia sercowego”, Adam Pawlak, Michał Krejca, Małgorzata Janas –Kozik, Irena Krupka-Matuszczyk, Jolanta Rajewska, Andrzej Bochenek, Psychiatria Polska 2012, tom XLVI, numer 1

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze