Zaloguj
Reklama

Stres psychiczny a nadciśnienie tętnicze

Autorzy: Ewa Chodkowska
Smutek
Fot. Panthermedia
Smutek
(2)

Zapadalność na nadciśnienie tętnicze wiąże się z różnymi bodźcami stresowymi. Reakcja stresowa ma za zadanie przestrojenie funkcji metabolicznych i immunologicznych, tak aby umożliwić przeżycie organizmowi w sytuacji zagrożenia zewnętrznego.

Reklama

Spis treści:

  1. Co powoduje nadciśnienie?
  2. Stres w miejscu pracy

Co powoduje nadciśnienie? 

Oprócz czynników fizycznych jakimi jest temperatura, głód, wysiłek fizyczny, wyróżnia się również stres psychiczny wywołany między innymi przez negatywne oddziaływania interpersonalne lub nadmiar problemów pojawiających się do rozwiązania w danym czasie.

Stres uaktywniając układ współczulny powoduje wzrost wydzielania katecholamin, glikokortykosteroidów, glukagonu, hormonu wzrostu i reniny. Ma decydujący wpływ na parametry reologiczne krwi i procesy immunologiczne. Podczas stresu w organizmie pojawia się tendencja do wzrostu agregacji płytek krwi, zwiększa się stężenie osoczowych czynników krzepnięcia i pojawia się redystrybucja przepływu krwi.

Powtarzający się stres – ostry i długotrwały może doprowadzić do rozwoju przewlekłego procesu zapalnego w ścianie naczyń i przyśpieszyć tym samym rozwój miażdżycy. Stres powoduje przyśpieszenie akcji serca i wzrost przepływu krwi w mięśniach szkieletowych. Badania wykazały, że jednym z czynników wywołujących nadciśnienie tętnicze jest stres. Podczas działania bodźca zewnętrznego wzrasta wartość ciśnienia tętniczego, który wraca do normalnych parametrów po ustaniu działania bodźca wywołującego stres. W japońskich badaniach wykazano, że narażenie na stres w miejscu pracy miało istotny wpływ na wystąpienie nadciśnienia tętniczego.

Stres w miejscu pracy, fot. panthermedia

Stres w miejscu pracy 

Stres w miejscu pracy ma ogromny wpływ na rozwój hipercholesterolemii, a brak równowagi między wymaganiami pracodawcy, a otrzymywanym wynagrodzeniem- z podwyższeniem wskaźnika masy ciała, zmniejszeniem napięcia nerwu błędnego i zwiększeniem częstości nadciśnienia tętniczego. W trakcie programu CARDIA udowodniono, że ryzyko wystąpienia nadciśnienia tętniczego jest dwukrotnie wyższe u osób niecierpliwych (poczucie ciągłego braku czasu i konieczności ciągłego pośpiechu, które ujawnia się nawet podczas spożywania posiłku). Wśród badanych zauważono również zależność między wzrostem ciśnienia tętniczego w czasie narażenia na stres i wystąpieniem zwapnień w tętnicach wieńcowych.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Stres psychiczny a nadciśnienie tętnicze, Anna Kaczyńska, Zbigniew Gaciong Przegląd Lekarza

Kategorie ICD:


Reklama
(2)
Komentarze