Zaloguj
Reklama

Nadciśnienie wtórne - patogeneza, diagnostyka, leczenie

Profilaktyka chorób serca
Fot. medforum
Profilaktyka chorób serca
(0)

Nadciśnienie wtórne rozwija się na podłożu różnych chorób. Do najczęstszych z nich można zaliczyć choroby nerek, schorzenia endokrynologiczne oraz zespół bezdechu sennego. U większości pacjentów (90%) występuje nadciśnienie pierwotne (samoistne). Nadciśnienie wtórne jest zatem znacznie rzadziej rozpoznawane, niemniej wymaga szczególnej uwagi, gdyż długotrwały przebieg może prowadzić do poważnych powikłań wielonarządowych. 

Reklama

Nadciśnienie wtórne

1.    Przyczyny nerkowe:

  • Nadciśnienie naczynionerkowe,
  • Nadciśnienie miąższowonerkowe,

2.    Przyczyny endokrynologiczne,
3.    Przyczyny kardiologiczne,
4.    Leki,
5.    OBS.

Nadciśnienie tętnicze dzielimy na pierwotne i wtórne. Zdecydowanie częściej rozpoznawane jest nadciśnienie pierwotne, którego patogeneza jest niejednorodna i wieloczynnikowa. Jej składowe to czynniki genetyczne, środowiskowe, styl życia, które współdziałając zaburzają funkcjonowanie jednego lub kilku układów uczestniczących w regulacji ciśnienia tętniczego, czego konsekwencją jest ustalenie wartości ciśnienia tętniczego na wyższym poziomie. Znacznie rzadziej występuje nadciśnienie wtórne rozwijające się w przebiegu innych chorób. Odmiennie więc do nadciśnienia pierwotnego, które jest jednostką chorobową samą w sobie, nadciśnienie wtórne jest odpowiedzią na zaburzenie mechanizmów w przebiegu różnych jednostek chorobowych. 

Pierwotne czy wtórne?

Różnice istnieją nie tylko w samej patogenezie, ale także leczeniu, przebiegu i diagnostyce. Rozpoznanie niejednokrotnie nastręcza trudności i wymaga wieloetapowej diagnostyki. W nadciśnieniu pierwotnym sytuacja jest nieco prostsza, a scenariusz zazwyczaj wygląda tak, że pacjent podczas wizyty u lekarza pierwszego kontaktu ma mierzone ciśnienie tętnicze i tam stawiana jest diagnoza oraz wdrażane leczenie, które przy pewnej dyscyplinie pacjenta pozwala na prawidłową kontrolę ciśnienia.  Nadciśnienie pierwotne zazwyczaj ma bezobjawowy przebieg szczególnie w początkowych fazach, często współistnieje z otyłością, nadmierną podażą soli, nieprawidłowym stylem życia, brakiem wysiłku fizycznego oraz długotrwałym przewlekłym stresem. Podkleśla się zasadniczą rolę czynników genetycznych, choć tak naprawdę nigdy nie można określić jednoznacznej przyczyny rozwoju nadciśnienia. W przypadku nadciśnienia wtórnego charakterystyczne są nagłe zwyżki ciśnienia, objawy są bardziej nasilone a farmakoterapia często nie przynosi zamierzonego efektu. Wszystko wynika z tego, że podłożem nadciśnienia jest inna choroba. W gabinecie lekarza pierwszego kontaktu często zostaje rozpoznane jako ciśnienie pierwotne, a dopiero po trudnościach w terapii, pogłębia się diagnostykę. Nadciśnienie wtórne może dotykać pacjentów w różnym wieku. Dość często dotyczy ludzi młodych, u których nadciśnienie pierwotne jest raczej rzadkością. 

Jakie przyczyny mogą kryć się za nadciśnieniem wtórnym?

Przyczyny nerkowe - tak często określają je w skrócie lekarze, którzy zajmują się diagnostyką nadciśnienia wtórnego- nefrolodzy czy hipertensjolodzy. W jakim mechanizmie dochodzi do nadciśnienia? W tej sytuacji winowajcą jest dobrze znana miażdżyca. Niestety nie oszczędza  ona także tętnic nerkowych, gdzie jak, w wielu innych naczyniach, dochodzi do odkładania się cholesterolu, w konsekwencji doprowadzając do ich zwężenia. Zwężenie upośledza przepływ krwi do nerek, które reagując na zmniejszoną perfuzję krwi wydzielają różne związki, między innymi substancję o nazwie renina. Pod jej wpływem uruchamiana jest kaskada produkcji kolejnych związków, których wysokie stężenie wpływa m.in na zwężenie naczyń na obwodzie oraz zatrzymanie większej ilości sodu w organizmie. Mechanizm ma wiele składowych ale ostatecznie dochodzi do patologicznego wzrostu ciśnienia, które niekorzystnie oddziałuje na inne narządy i układy naszego organizmu.

Nadciśnienie to charakteryzuje oporność na leczenie, duże wartości ciśnienia oraz powikłania narządowe. Diagnostyka opiera się na badaniach obrazowych tętnic nerkowych (Doppler, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny oraz arteriografia tętnic nerkowych). Leczenie często obejmuje interwencję chirurgiczną, która polega na udrożnieniu tętnic nerkowych poprzez zastosowanie stentów, których zadaniem jest poszerzenie światła tętnicy.  Kolejną przyczyną może być wtórny hiperaldosteronizm (zespół Conna). Istotą tej jednostki jest nadmierna ilość aldosteronu, hormonu biorącego udział w gospodarce mineralnej. Jego duże stężenie powoduje zatrzymanie soli w organizmie. To przekłada się na wzrost ciśnienia tętniczego. Źródła nadmiernej produkcji aldosteronu mogą być różne.

fot. panthermedia

Do najczęstszych należy gruczolak kory nadnerczy oraz obustronny przerost kory nadnerczy. Do rzadszych przyczyn można zaliczyć: rodzinny hiperaldosteronizm typu 1 i 2, rak kory nadnerczy wydzielający aldosteron, guz ektopowy wydzielający aldosteron (np. nerki, jajnika). Diagnostyka polega na specjalistycznych badaniach endokrynologicznych, które najczęściej wymagają hospitalizacji i dobowych oznaczeń stężenia aldosteronu. Kolejnym krokiem są badania obrazowe, które umożliwią lokalizację zmian odpowiedzialnych za nadmierną produkcję hormonu. Leczenie polega na podawaniu leków zmniejszających stężenie aldosteronu we krwi, w niektórych natomiast przypadkach konieczna jest interwencja chirurgiczna. W przypadku guza chromochłonnego, kolejnego możliwego sprawcy nadciśnienia wtórnego, dochodzi do nadmiernej produkcji katecholamin przez masę guza.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • 1. Interna Szczeklika. Podręcznik chorób wewnętrznych 2017, Medycyna Praktyczna, 2017, Kraków

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze