Zaloguj
Reklama

Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży - leczenie farmakologiczne

Autorzy: Lek. Dagmara Chmurzyńska
Ciśnieniomierz
Fot. Pantherstock
Ciśnieniomierz
(0)

W przypadku większości dzieci i nastolatków, w leczeniu nadciśnienia tętniczego stosuje się modyfikację stylu życia w zakresie zmiany diety i zwiększenia aktywności fizycznej. Nie dotyczy to jednak chorych z utrwalonym nadciśnieniem tętniczym drugiego stopnia oraz chorych z utrwalonym nadciśnieniem tętniczym pierwszego stopnia i uszkodzeniami narządowymi. W obu grupach należy włączyć leczenie farmakologiczne.

Reklama

W trakcie naszej diagnostyki nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży, należy pamiętać o prawidłowej interpretacji wyników pomiaru ciśnienia tętniczego. Wyniki kolejnych pomiarów zawsze należy porównać z odpowiednimi wartościami na siatkach centylowych. Te ogólnie dostępne siatki istotnie zależą od wieku pacjenta i jego płci i wysokości ciała.

Ciśnienie tętnicze prawidłowe, to takie które znajduje się poniżej 90 centyla. W tym przypadku kolejny pomiar ciśnienia tętniczego należy wykonać podczas następnej, rutynowej wizyty lekarskiej.

Stan przednadciśnieniowy rozpoznajemy gdy wartość centylowa skurczowego lub rozkurczowego ciśnienia tętniczego, znajduje się między 90 a 95 centylem, lub gdy ciśnienie ma wartość >120/80mmHg. W tym wypadku, kolejne pomiary ciśnienia tętniczego należy powtórzyć za 6 miesięcy.

Nadciśnienie tętnicze pierwszego stopnia rozpoznajemy, kiedy wartość centylowa skurczowego lub rozkurczowego ciśnienia tętniczego jest między 95 a 99 centylem + 5mmHg. W tym wypadku powtórne pomiary, wykonujemy w ciągu jednego tygodnia lub nawet wcześniej.

I wreszcie nadciśnienie tętnicze drugiego stopnia, rozpoznajemy przy wartości centylowej >99 centyla +5mmHg.  W tym wypadku kierujemy chorego do ośrodka specjalistycznego, w ciągu tygodnia albo natychmiast, jeżeli występują objawy podwyższonego ciśnienia tętniczego.

W przypadku chorych z utrwalonym nadciśnieniem tętniczym pierwszego stopnia i uszkodzeniami narządowymi oraz u chorych nadciśnieniem tętniczym drugiego stopnia - należy włączyć leczenie farmakologiczne. Naszym celem jest osiągnięcie wartości ciśnienia tętniczego poniżej 95 centyla. Istnieje jednak grupa chorych, u których celem leczenia, powinno być osiągnięcie ciśnienia o wartości 90 centyla. Do tej grupy zaliczamy: chorych na cukrzycę, chorych z przewlekłą chorobą nerek, obciążonych zwiększonym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych. W leczeniu nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży możemy stosować leki następujących grup: leki moczopędne, beta-blokery, inhibitory konwertazy angiotensyny, blokery receptora angiotensyny i blokery kanału wapniowego.

W grupie chorych na cukrzycę zaleca się stosowanie inhibitorów konwertazy angiotensyny lub blokery receptora angiotensyny. W grupie osób z chorobami nerek, przebiegającymi z białkomoczem, w celu ochrony funkcji nerek również stosuje się inhibitory konwertazy angiotensyny lub blokery receptora angiotensyny.

Kiedy włączamy leczenie farmakologiczne u dzieci i młodzieży, to wybieramy jeden preparat z dopuszczalnej grupy leków. Leczenie rozpoczynamy od małej dawki i stopniowo zwiększamy ją, aż do osiągnięcia kontroli ciśnienia tętniczego. W przypadku braku spodziewanego efektu możemy dołączyć drugi preparat z innej grupy leków.

Włączenie leczenia farmakologicznego nie zwalnia nas z kontroli pod kątem uszkodzeń narządowych. Ponadto obliguje nas do badań kontrolnych w kierunku działań niepożądanych leków.

Wybierając leki do leczenia farmakologicznego nadciśnienia tętniczego należy również pamiętać, że leki hipotensyjne posiadają efekty metaboliczne. Dominującym fenotypem w nadciśnieniu tętniczym pierwotnym jest otyłość trzewna i zespół metaboliczny. W związku z tym lekami pierwszego wyboru powinny być inhibitory konwertazy, blokery receptora angiotensyny lub blokery kanału wapniowego. Unikamy raczej stosowania beta adrenolityków i diuretyków.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Medycyna praktyczna - PEDIATRIA 3/2013r. str. 33-42

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(0)
Komentarze