Zaloguj
Reklama

Czy można mieć zawał serca w młodym wieku?

Radość
Fot. ojoimages
Radość
(4)

Występowanie zawałów serca u dzieci, nastolatków i młodych dorosłych w Stanach Zjednoczonych rośnie w alarmującym tempie, podczas gdy liczba wystąpień zawału u osób starszych obniża się. 

Reklama

Jest to związane głównie z występującą coraz częściej otyłością w coraz młodszym wieku. Nie istnieje pojęcie, że ktoś jest "za młody" na zawał serca.

Innymi przyczynami wczesnych zawałów serca u mogą być:

 • nadpłytkowość,
 • zaburzenia krzepnięcia,
 • zapalenia tętnic,
 • skurcz tętnic (np. po narkotykach),
 • uraz klatki piersiowej itd.

Także rolę w patogenezie zawałów mają choroby dziedziczne zwane hiperlipidemiami.

Najbardziej rozpowszechnionym czynnikiem zawał serca jest miażdżyca, zależna głównie od diety bogatotłuszczowej. Wysoki cholesterol  powoduje przyspieszony rozwój miażdżycy. Wyróżniamy dwie grupy tłuszczów- “dobry” – HDL - cholesterol i “zły” – LDL - cholesterol oraz trójglicerydy. Wysoki cholesterol i trójglicerydy są wynikiem przede wszystkim skutkiem nieprawidłowej diety, siedzącego trybu życia i związanej z tym otyłości- która dotyka coraz młodsze osoby. Wskutek tego szybko rozwija się choroba niedokrwienna serca, chromanie przestankowe, częstsze są udary mózgu, zawały serca (już w młodym wieku).

Częstsze zawały serca są związane też z coraz wyższym ciśnieniem tętniczym u młodych osób oraz rozpowszechnieniem cukrzycy typu 2. Innymi czynnikami ryzyka są coraz bardziej rozpowszechnione:

 • palenie papierosów,
 • nadciśnienie tętnicze (wysokie ciśnienie krwi),
 • otyłość brzuszna,
 • cukrzyca,
 • zespół metaboliczny,
 • brak ruchu,
 • podwyższony poziom białka C-reaktywnego.

fot. pantherstock

Palenie 10 papierosów dziennie zwiększa prawdopodobieństwo choroby wieńcowej o 50%; każdy wzrost o 30 mg / dl  cholesterolu LDL zwiększone ryzyko ok. 50%; a każde 10 mm Hg wzrostu skurczowego ciśnienia krwi, zwiększa ryzyko choroby niedokrwiennej serca o 30%.

Wysoki cholesterol może być skutkiem defektów genetycznych, zwłaszcza u ludzi rasy białej. Rodzinna hiperlipidemia mieszana występuje u 1 na 100 ludzi, rodzinna hipercholesterolemia u 1 na 500.

Piśmiennictwo
Reklama
(4)
Komentarze