Zaloguj
Reklama

Zmieniający się klimat zagraża naszemu zdrowiu!

Słońce
Fot. pantherstock
Słońce
(5)

Krystian Szczepański, dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska Państwowego Instytutu Badawczego, wypowiedział się na temat przeprowadzonego przed kilkoma laty badania, które dotyczyło wpływu bardzo wysokich temperatur na mieszkańców Kalisza. Analiza dowiodła, że mają one bezpośredni wpływ na zdrowie i życie człowieka.

Reklama

Najbardziej narażone są dzieci, osoby starsze oraz borykające się z przewlekłymi chorobami. Nie bez znaczenia jest miejsce zamieszkania – aż 25 procent spośród zagrożonych zamieszkuje miasta, a 72 procent spośród nich to osoby mieszkające w śródmieściu oraz na dużych osiedlach. Występuje tam znacznie mniej terenów zielonych, które bez wątpienia łagodzą ekstremalne warunki termiczne.

Dokument zawiera informacje, z których jasno wynika, że analiza zgonów z tamtego czasu zaistniałych w Kaliszu jednoznacznie pokazuje ścisłą zależność od ilości dni, w których temperatura przekroczyła 30 stopni Celsjusza. Widoczne to było szczególnie w latach 2006, 2010 i 2015, w których tak wysokie temperatury utrzymywały się (z niewielkimi przerwami) kolejno 19, 10 oraz 22 dni.

Z naszych obserwacji, obserwacji meteorologicznych widać wprost, że temperatura powierzchniowa Ziemi wzrasta i najgorsze, co zaobserwowano, to to, że ten wzrost jest szczególnie intensywny w tym stuleciu
powiedział Szczepański. Dodał, że według raportu Koalicji Klimatycznej i Heal Polska (opierający się na danych WHO) do 2023 roku liczba zgonów spowodowanych zmianami klimatu ma wzrosnąć do 250 tysięcy rocznie.

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze