Zaloguj
Reklama

Zespół preekscytacji – czy może być groźny?

Wizyta u kardiologa
Fot. Panthermedia
Wizyta u kardiologa
(5)

Zespół preekscytacji zaliczany jest do wrodzonych nieprawidłowości tzw. układu przewodzącego serca. Jakie są konsekwencje zdrowotne choroby? Czy zespół preekscytacji można wyleczyć?

Reklama

Zespół preekscytacji to tzw. wrodzona nieprawidłowość układu przewodzącego serca, która odgrywa kluczową rolę w prawidłowym wytwarzaniu impulsów elektrycznych. U chorych na zespół preekscytacji diagnozuje się dodatkowy pęczek mięśniowy, który łączy przedsionek i komorę serca, co w konsekwencji prowadzi do zaburzeń rytmu serca. Najczęstszym zespołem preekscytacji jest tzw. zespół Wolffa-Parkinsona-White’a, który występuje z częstotliwością 2/1000 osób. 

W zespołach preekscytacji – na skutek pojawienia się dodatkowych miejsc, gdzie możliwe jest przewodzenie impulsów z przedsionków do komór – pojawiają się dodatkowe impulsy. Dochodzi do przedwczesnego pobudzenia komór, a w konsekwencji do arytmii i częstoskurczu. Wspomniany zespół WPW, czyli najczęściej występujący zespół preekscytacji, jest wrodzoną anomalią, która występuje u dzieci. Około 50% chorych skarży się na kołatanie serca, bóle w klatce piersiowej, pulsowanie w gardle czy bóle brzucha. Mogą pojawiać się zasłabnięcia czy omdlenia. Leczenie oparte jest początkowo na leczeniu niefarmakologicznym, polegającym na stymulacji nerwu błędnego. Jeśli po pobudzeniu nerwu nadal nie ma efektu, podaje się adenozynę, która otwiera kanały jonowe w sercu, a  w konsekwencji reguluje pracę serca. Dodatkowo w leczeniu stosuje się leki z grupy beta-brokerów, propafenon, flekainid czy amiodaron. Coraz powszechniej wykonuje się zabiegi ablacji, czyli wszczepienia cewnika – elektrody, który pozwala na określenie, w którym miejscu serca znajduje się dodatkowe miejsce przewodzące impulsy elektryczne. W dalszej kolejności stosując prąd o częstotliwości radiowej, lekarz niszczy dodatkowy pęczek. Ryzyko powikłań zabiegu waha się między 0,6-3%. Ablacja daje możliwość całkowitego wyleczenia

 

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Stasiak A., Niewoadomska-Jarosik K., Kędziora P.: Zespoły preekscytacji u dzieci i młodzieży. „Developmental Period Medicine” 2018, XXII, 2

Kategorie ICD:


Reklama
(5)
Komentarze