Zaloguj
Reklama

Tachykardia, czyli problem nadmiernej pracy serca

Autorzy: mgr farm. Michał Mańka
Ból w klatce piersiowej u mężczyzn, zawał serca
Fot. medforum
Ból w klatce piersiowej u mężczyzn, zawał serca
(4)

Tachykardia to przyspieszenie pracy serca powyżej 100 uderzeń na minutę.

Reklama

Szybsza niż normalnie praca serca, pochodzi z:

 • impulsów pobudzających skurcze serca wytwarzane w fizjologicznym rozruszniku serca (węźle zatokowym)
  • tachykardia zatokowa (prawidłowa reakcja w czasie wysiłku, emocji, gorączki, lęku, anemii, odwodnienia, niedociśnienia, stanów zapalnych, zatoru płucnego, niewydolności serca, guza chromochłonnego, przyjmowanie leków stymulujących OUN)
 • impulsów pobudzających skurcze serca wytwarzane z innych (niż węzeł zatokowy) miejsc w sercu - tachyarytmie: 
  • tachyarytmie nadkomorowe (zaburzenia rytmu obejmujące przedsionki serca, którego źródłem są ogniska ektopowe patologicznych komórek mięśnia przedsionków): 
   • migotanie przedsionków, 
   • trzepotanie przedsionków, 
   • nawrotny częstoskurcz węzłowy,
  • tachyarytmie komorowe (szybkie i chaotyczne skurcze nie pozwalają na prawidłowe napełnianie się komór krwią pomiędzy skurczami, co skutkuje zmniejszeniem wydolności serca, prowadząc do całkowitego zatrzymania krążenia) – zaburzenia rytmu obejmujące komory serca, którego źródłem są ogniska ektopowe patologicznych komórek mięśnia komór:
   • częstoskurcz komorowy, 
    • migotanie komór.
Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

 • 1.European Resuscitation Council, www.erc.edu, 2010.
  2.Kozłowski D., Częstoskurcze z wąskimi zespołami QRS, Pogadanki o elektrokardiografii, Geriatria, 2008; 2.

Kategorie ICD:


Reklama
(4)
Komentarze