Zaloguj
Reklama

Statyny mogą wzmacniać działanie SSRI

Autorzy: lek. Agata Leśnicka
Konsultacja pomiędzy lekarzem i pielęgniarką
Fot. Panthermedia
Konsultacja pomiędzy lekarzem i pielęgniarką
(2)

Niedawno opublikowano wyniki duńskiego badania, które polegało na analizie archiwalnej dokumentacji medycznej z lat 1997-2012. Badaczy interesowało jednoczesne stosowanie statyn i leków z grupy SSRI w populacji Duńczyków oraz powiązanie takiego połączenia z częstotliwością hospitalizacji psychiatrycznych i zachowań samobójczych. We wnioskach z badania uznano kombinację leków z tych dwóch grup za korzystną.

Reklama

Jedną z mniej znanych hipotez dotyczących powstawania objawów depresji jest wiązanie jej występowania ze stanem zapalnym. Wcześniejsze badania wykazują podwyższenie poziomu niektórych interleukin u osób chorych na depresję. Właśnie to powiązanie zainspirowało zespół duńskich badaczy do zainteresowania ewentualnym wpływem wzmacniającym skuteczność SSRI wywieranym przez statyny. Statyny to leki obniżające poziom lipidów we krwi, mają one jednak także bezpośrednie właściwości przeciwzapalne.

W grupie 113 108 pacjentów, którzy stosowali jednocześnie statyny i SSRI odnotowano istotnie niższe ryzyko hospitalizacji psychiatrycznej czy takiej hospitalizacji z powodu depresji. Łączenie statyn z SSRI nie zwiększało także istotnie śmiertelności z różnych przyczyn, czy częstotliwości zachowań samobójczych. Najczęściej stosowanym połączeniem było citalopram i simwastatyna, toteż badacze rekomendują wykorzystanie takiej kombinacji w randomizowanym badaniu z grupą kontrolną, które należałoby przeprowadzić by ostatecznie dowieść przewagi klinicznej stosowania takiego połączenia lekowego nad stosowaniem SSRI w monoterapii.

Badacze przestrzegają także, że niektóre SSRI mogą upośledzać metabolizm statyn w wątrobie, a tym samym zwiększać ich stężenie we krwi i ryzyko powikłań w postaci uszkodzenia mięśni (rabdomioliza). Zalecają oni także ostrożność w stosowaniu lowastatyny w połączeniu SSRI ze względu na potencjalne zwiększenie śmiertelności pacjentów.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Kohler O. et al., „The effect of concomitant treatment with SSRIs and statins: a population-based study”, Am J Psychiatry 2016; 173: 807-815.

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(2)
Komentarze