Zaloguj
Reklama

Statyny a śmiertelność chorych na marskość wątroby

Leczenie wątroby
Fot. Panthermedia
Leczenie wątroby
(0)

Statyny są lekami dość powszechnie stosowanymi przez pacjentów – zalecane są one m.in. osobom po zawale serca. Preparaty te przede wszystkim mają na celu unormowanie poziomów lipidów u pacjentów, statyny przejawiają jednak również i wiele innych korzystnych dla zdrowia efektów. Naukowcy wciąż jednak odkrywają coraz to nowsze korzyści zażywania statyn – ostatnie doniesienia na ten temat pochodzą od naukowców z kopenhaskiego University Hospital of Hvidovre.

Reklama

Duńscy badacze zajmowali się stanem pacjentów z marskością wątroby. Do problemu tego doprowadza przede wszystkim nadużywanie alkoholu, ale nie tylko – marskość wątroby wystąpić może i wskutek polekowego uszkodzenia tego narządu, ale i w związku z wirusowym zapaleniem wątroby. Problemem w przypadku tego schorzenia jest to, że dostępne obecnie terapie nie pozwalają na uzyskiwanie zadowalających efektów, a nierzadko jedyną opcją poprawy stanu pacjentów z marskością wątroby jest przeszczep tego narządu.
Duńczycy w swoich badaniach oceniali to, czy istnieje jakiś związek pomiędzy przeżywalnością pacjentów z marskością wątroby a przyjmowaniem przez nich statyn. Pierwotna grupa badawcza liczyła ponad 17 tysięcy chorych, średni wiek pacjentów wynosił 56 lat. Pacjentów podzielono ze względu na to, czy mieli oni stabilną, czy zdekompensowaną postać marskości wątroby. Spośród całej grupy badanych około 7% chorych ze stabilną marskością i prawie 6% pacjentów ze zdekompensowaną postacią tej choroby przyjmowało statyny.

Badacze następnie tworzyli swego rodzaju mniejsze grupy badawcze, gdzie stan zdrowia jednego pacjenta przyjmującego statyny był porównywany ze stanem czterech chorych, którzy leków tych nie stosowali. Ostatecznie okazało się, że u chorych z marskością wątroby stosujących statyny, w porównaniu do osób niezażywających tych leków, ryzyko śmierci może być mniejsze o 40% (w przypadku zdekompensowanej marskości), a nawet o ponad 55% (w przypadku stabilnej postaci marskości wątroby).

Na ten moment z pewnością statyny nie zostaną regularnie zalecane pacjentom z marskością wątroby – aby taka sytuacja mogła wystąpić, konieczne byłoby przeprowadzenie jeszcze dokładniejszych badań. Dzięki pracom duńskich uczonych widać jednak, że teoretycznie stosowanie tychże leków mogłoby korzystnie wpływać na stan pacjentów z marskością wątroby.
 

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze