Zaloguj
Reklama

Praktyczne zastosowanie rozwiązań telemedycznych, problemy oraz przyszłość telemedycyny

Autorzy: Marta Dobrzycka, Eleven Zett Productions
Prelegent
Fot. shutterstock
Prelegent
(0)

Jedną z najbardziej perspektywicznych dziedzin opieki medycznej jest telemedycyna. Właśnie jej poświęcona była specjalna sesja XI Konferencji Naukowej Stowarzyszenia Zawodowego Kardiologów Interwencyjnych, która odbyła się w Ustroniu w dniach 22-23 marca 2018 roku.

Reklama

Zorganizowano ją również w kontekście niedawnych wypowiedzi ministra zdrowia dotyczących wprowadzenia telemedycyny do świadczeń gwarantowanych, na co czekają zarówno pacjenci, jaki i lekarze.

– Telemedycyna przynosi szansę na polepszenie opieki medycznej w wielu aspektach. Daje szansę na znaczne obniżenie śmiertelności pacjentów z chorobami serca i układu krążenia. Potwierdzają to zarówno badania naukowe, jak i obserwacje American Heart of Poland. U pacjentów korzystających z telemedycyny można wcześnie wykryć niebezpieczne schorzenia, na przykład migotanie przedsionków, można również opiekować się na odległość pacjentem po zawale, zapewniając mu dostęp do kardiologa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu – powiedział profesor Paweł Buszman, otwierając sesję.

Możliwości, które stwarza system Koordynowanej Opieki po zawale Serca (KOS), opisała Anna Sobieszek, lekarz X Oddziału Kardiologii Inwazyjnej, Elektrofizjologii i Elektrostymulacji Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Tychach. Zwróciła uwagę na kompleksowe podejście i prowadzenie pacjenta „za rękę” przez cały proces leczenia i rehabilitacji, która jest w nim obligatoryjna. System należy jednak poprawiać, umożliwiając skorzystanie z niego większej liczbie pacjentów.

– Specjalne urządzenia pozwalają pacjentom w dowolnej chwili połączyć się z dyżurującym kardiologiem i ratownikiem medycznym oraz zdalnie przeprowadzić badanie. Dzięki temu pacjent i lekarz wiedzą, czy wszystko jest w porządku, czy trzeba wezwać pogotowie lub udać się na konsultację kardiologiczną. Daje to pacjentom olbrzymie poczucie bezpieczeństwa – podkreślał doktor Bartłomiej Orlik. – Systemem telemedycyny oferowanej przez American Heart of Poland jest już objętych blisko 1000 pacjentów. Jest to zatem rozwiązanie gotowe do wprowadzenia na skalę ogólnokrajową.

Potencjał, jaki niesie telemedycyna, przedstawili docenci Krzysztof Milewski i Piotr Buszman. Docent Milewski zwracał uwagę, że bardzo ważna jest rehabilitacja pacjentów po zabiegach kardiologicznych – niestety rehabilitację przechodzi tylko kilkanaście procent pacjentów. Trzeba wyjść z rehabilitacją do pacjenta, najlepiej do jego domu.

Docent Paweł Buszman przedstawił jaki potencjał ma telemedycyna w oparciu o smartfony – na świecie działa ponad 5 miliardów smartfonów. Przygotowaliśmy specjalną aplikację „After MI”, która ma pomóc dbać o zdrowie chorym po zawale serca.

Docent Milewski zwrócił ponadto uwagę na znacznie lepsze wykrywanie schorzeń wśród pacjentów objętych telemedycyną. Daje to szansę na uniknięcie wielu zawałów, udarów i innych powikłań. Jest to więc rozwiązanie bardzo kosztowo-efektywne. Przynosi systemowi znaczne oszczędności. Bo taniej jest pacjenta uchronić przed zawałem niż operować i leczyć po zawale.

– W przyszłości praca opiekuńcza będzie dużo droższa od technologii, które dziś wyglądają futurystycznie. Polskie osiągnięcia są na światowym poziomie. Potrzebne jest sfinansowanie udostępnienia technologii pacjentom – przekonywał profesor Marek Gzik.

Podczas sesji przedstawiono również zastosowanie telemedycyny w badaniach przesiewowych. Nowe rozwiązania w tym zakresie omówił Rafał Dunal. Bariery w rozwoju telemedycyny w Polsce ocenił Wojciech Szefke. Zwracał on uwagę w szczególności na brak koordynacji i brak długofalowej polityki rządu w tym zakresie oraz brak świadomości społecznej, jak telemedycyna może pozytywnie wpływać na stan zdrowia. Problemem jest również brak regulacji certyfikacji i rejestracji wyrobów medycznych.

– Naszym celem jest zapewnienie pacjentom jak najdłuższego życia w zdrowiu. Pieniądze trzeba wydawać mądrze i efektywnie. Zdrowe społeczeństwo to większy wzrost gospodarczy. Lepiej zapobiegać schorzeniom niż później leczyć pacjentów z powikłaniami. Telemedycyna korzysta z polskich technologii i produktów polskich przedsiębiorców. Te dodatkowe środki w systemie to również wsparcie polskiego przemysłu medycznego i więcej miejsc pracy – podsumował sesję docent Paweł Buszman, prezes American Heart of Poland, zwracając uwagę na główne cele i zalety telemedycyny.

Piśmiennictwo

Informacja prasowa


Reklama
(0)
Komentarze