Zaloguj
Reklama

Oznaczanie troponin może pomóc przewidywać ryzyko zgonu po operacjach?

Badanie krwi
Fot. panthermedia
Badanie krwi
(0)

Oznaczenie stężenia troponin we krwi służy obecnie przede wszystkim do diagnostyki pacjentów z podejrzeniem zawału serca. W świetle najnowszych wyników badań okazuje się jednak, że takie analizy mogą również pozwolić na przewidywanie ryzyka zgonu u osób, które przebyły jakąś operację niekardiologiczną. Istnienie takiej możliwości byłoby szczególnie korzystne dlatego, że to właśnie nieprawidłowy poziom troponin może być jedynym odchyleniem występującym u pacjenta.

Reklama

Troponiny są białkami wchodzącymi w skład komórek mięśniowych. Oznaczanie poziomu troponin odgrywa bardzo ważną rolę we współczesnych procesach diagnostycznych – pomiary stężenia tych białek we krwi znajdują wykorzystanie chociażby u tych pacjentów, u których podejrzewany jest zawał serca.

Zwiększona ilość troponin związana może być nie tylko z chorobami serca – doprowadzać do takiego stanu mogą również niedoczynność tarczycy czy niewydolność nerek. Inną możliwą przyczyną podniesionego poziomu troponin może być przebycie przez pacjenta jakiejś operacji, i to niekoniecznie nawet dotyczącej serca. Obecnie okazuje się, że duże znaczenie może mieć oznaczenie poziomu troponin u operowanych pacjentów – dlaczego?

Ryzyko zgonu a stężenie troponin we krwi u pacjentów będących po operacjach

Pomiarami troponin u operowanych (z różnych przyczyn) pacjentów zajmowali się autorzy badania „Vascular Events in Noncardiac Surgery Patients Cohort Evalution”. Do przeprowadzenia analiz posłużyły dane dotyczące ponad 21 tysięcy pacjentów, średni ich wiek wynosił 63 lat, większość (bo 51%) badanych stanowili mężczyźni.

Prace uczonych skupiały się wokół sprawdzenia, czy między poziomem troponin po operacji niekardiologicznej a ryzykiem zgonu w ciągu 30 dni od zabiegu istnieje jakieś powiązanie. Okazało się, że tak: u pacjentów, u których stężenie troponin wynosiło pomiędzy 20 a 65 ng/L, ryzyko zgonu we wspomnianym przedziale czasowym sięgało 3%. W sytuacji, gdy poziom tego białka sięgał między 65 a 1000 ng/L, ryzyko takie wynosiło około 9%, z kolei wtedy, gdy ilość troponin przekraczała 1000 ng/L, ryzyko zgonu w ciągu miesiąca od operacji sięgało nawet prawie 30%.

Na podstawie opisanych danych można wysnuć wniosek, że oznaczenie troponin po operacjach niekardiologicznych może prowadzić do pewnych korzyści. Takie badanie szczególnie korzystne może być u tych pacjentów, którzy są w zaawansowanym wieku lub u których już jest rozpoznana jakaś choroba sercowo-naczyniowa. Czasami podwyższony poziom troponin może być jedynym odchyleniem istniejącym u chorych – temu stanowi mogą nie towarzyszyć żadne inne objawy – dlatego też bez analizy próbki krwi lekarz nie jest w stanie wiedzieć, że u jego pacjenta istnieje zwiększone ryzyko zgonu. Mając wiedzę o występującym u pacjenta zagrożeniu, lekarze mogliby z kolei od razu wdrażać odpowiednie oddziaływania, dzięki którym istniejące zwiększone ryzyko śmierci mogłoby zostać obniżone.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze