Zaloguj
Reklama

Nadciśnienie tętnicze oraz palenie papierosów czynnikami ryzyka udaru mózgu

Palenie papierosów
Fot. ojoimages
Palenie papierosów
(0)

Nadciśnienie tętnicze oraz palenie papierosów są czynnikami ryzyka udaru mózgu. Celem pracy opublikowanej, przez Hashimoto, na łamach czasopisma American Journal of Hypertension było zbadanie czy poziomy ciśnienia tętniczego oraz palenie papierosów są czynnikami predylekcyjnymi udaru u mężczyzn w Japonii.

Reklama

Włączono do badania 902 mężczyzn bez udaru w wywiadzie. Średnia wieku badanych wynosiła 58,6 lat. Badani dokonywali pomiarów ciśnienia tętniczego w domu codziennie rano przez cztery tygodnie. Dane dotyczące palenia papierosów pochodziły wypełnianych przez badanych kwestionariuszy. Podczas okresu obserwacji, trwającego średnio 13 lat, wystąpiło 89 udarów niedokrwiennych oraz 28 krwawień śródczaszkowych.

Podsumowując wyniki pracy autorzy stwierdzili związek między wartościami ciśnienia tętniczego (HR = 1.59, P < 0.0001) oraz ryzyka udaru niedokrwiennego mózgu. Ponieważ powyższy związek wykazano wyłącznie u osób palących papierosy w przeszłości w porównaniu z niepalącymi w ogóle zdaniem badaczy potwierdza to korzyść z rzucenia palenia w prewencji incydentów sercowo-naczyniowych, szczególnie udarów niedokrwiennych.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Home Blood Pressure Level, Blood Pressure Variability, Smoking, and Stroke Risk in Japanese Men: The Ohasama Study. Takanao Hashimoto
    American Journal of Hypertension 2012 25, 883-891
    http://www.nature.com/ajh/journal/v25/n8/full/ajh201262a.html

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze