Zaloguj
Reklama

Migotanie przedsionków a ryzyko zaburzeń otępiennych

Profilaktyka chorób serca
Fot. medforum
Profilaktyka chorób serca
(0)

Wśród zagrożeń, które związane są z migotaniem przedsionków, wymienia się przede wszystkim zwiększone ryzyko udaru mózgu. Uczeni z Yonsei University College of Medicine w Seulu zajmowali się jednak innym problemem, który może być powiązany z tym zaburzeniem rytmu serca – zaburzeniami otępiennymi. Według badaczy migotanie przedsionków może zwiększać – i to w znaczący sposób – ryzyko wystąpienia otępienia.

Reklama

Migotanie przedsionków to jedno z najczęstszych zaburzeń rytmu serca – w samych tylko Stanach Zjednoczonych z problemem tym zmagać się może nawet 6,5 miliona osób. Schorzenie to jest dość groźne, ponieważ sprzyja powstawaniu w organizmie skrzeplin, które – po przedostaniu się do ośrodkowego układu nerwowego – mogą doprowadzać do wystąpienia udaru mózgu. Migotanie przedsionków prowadzi jednak nie tylko do takiego zagrożenia – nasilać ono może również i możliwość rozwoju zaburzeń otępiennych.

Badacze z Korei Południowej, którzy doszli do wyżej przedstawionego wniosku, swoje prace przeprowadzili w oparciu o informacje, które dotyczyły ponad 260 tysięcy pacjentów mających 60 lub więcej lat. W chwili rozpoczęcia analiz badani nie cierpieli ani na migotanie przedsionków, ani na zaburzenia otępienne.

Czas, przez który prowadzono obserwacje, wynosił 9 lat. W tym okresie u nieco powyżej 10 tysięcy spośród wszystkich badanych wystąpiło migotanie przedsionków. Wśród tych zaś pacjentów, u których pojawiło się to zaburzenie rytmu serca, u 24,4% pojawiły się także i zaburzenia otępienne. Co ciekawe, w grupie pacjentów, u których nie stwierdzono migotania przedsionków, na otępienie zachorowało 14,4% z nich.

Biorąc pod uwagę powyższe dane, dość łatwo można wysunąć wniosek, że migotanie przedsionków w pewnym stopniu może nasilać ryzyko otępienia. Okazało się jednak, że jest pewien czynnik chroniący pacjentów z migotaniem przedsionków przed zaburzeniami otępiennymi – widoczne było bowiem to, że wśród osób, które zażywały leki przeciwkrzepliwe (w porównaniu do tych, które takowych środków nie przyjmowały) ryzyko współwystąpienia zaburzeń otępiennych wraz z migotaniem przedsionków było niższe.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze