Zaloguj
Reklama

Czym tętnice różnią się od żył?

Zatkane tętnice
Fot. Pantherstock
Zatkane tętnice
(5)

Żyły i tętnice stanowią rozbudowaną sieć, która wchodzi w skład ludzkiego układu sercowo-naczyniowego. Zasadniczo obie wymienione struktury transportują tą samą ciecz, którą jest krew, dość znacząco różnią się one jednak od siebie. Jakie więc są podstawowe różnice pomiędzy żyłami i tętnicami i jakie są funkcje poszczególnych z tych struktur?

Reklama

W ludzkim organizmie wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje naczyń krwionośnych – są nimi żyły oraz tętnice. Teoretycznie obie wymienione struktury odgrywają tę samą rolę – transportują one w końcu krew – w praktyce jednak pomiędzy naczyniami żylnymi i naczyniami tętniczymi istnieją zasadnicze i bardzo nawet wyraźne różnice.

Żyły są naczyniami odpowiedzialnymi za transport krwi z różnych tkanek do serca. W większości znajduje się więc w nich krew uboga w tlen – wyjątek stanowią żyły płucne, które doprowadzają do serca utlenowaną w płucach krew. Wyróżnia się kilka rodzajów naczyń żylnych, przede wszystkim warto tutaj wspomnieć o żyłach powierzchownych, głębokich i przeszywających. Ściana naczyń żylnych zbudowana jest z trzech warstw: błony zewnętrznej, mięśniowej oraz śródbłonka. Cechą charakteryzująca żyły jest to, że mogą one posiadać zastawki, które zapobiegać mają cofaniu się przemieszczającej się w nich krwi.

W przypadku naczyń tętniczych wyróżnia się ich trzy główne rodzaje: tętnice sprężyste, tętnice mięśniowe oraz tętniczki. Zasadniczym zadaniem naczyń tętniczych jest dostarczanie krwi bogatej w tlen z serca do pozostałych struktur organizmu – wyjątek stanowią tętnice płucne, które transportują ubogą w tlen krew z serca do płuc. Budowa naczyń tętniczych jest w pewien sposób podobna do budowy naczyń żylnych, tętnice nie posiadają jednak zastawek, oprócz tego znajduje się w nich więcej niż w obrębie żył komórek mięśniowych.

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze