Zaloguj
Reklama

Stopa cukrzycowa – powikłanie cukrzycy, któremu można zapobiegać

Uraz
Fot. panthermedia
Uraz
(0)

Stopa cukrzycowa to jedno z bardzo groźnych, możliwych do wystąpienia, powikłań cukrzycy – niejednokrotnie zdarza się konieczność dokonania amputacji stopy pacjenta, u którego pojawił się ten problem. Taka możliwość powinna jednoznacznie zasugerować, że stopa cukrzycowa jest bardzo poważnym stanem – konieczność leczenia tego problemu jest więc po prostu bezdyskusyjna. Nie wszyscy jednak pacjenci chorujący na cukrzycę zmagają się ostatecznie ze stopą cukrzycową – co więc zrobić, aby zapobiec wystąpieniu tego powikłania cukrzycy?

Reklama

Szacuje się, że stopa cukrzycowa może występować u nawet 1 spośród 10 osób chorujących na cukrzycę. Problem ten pojawiać się może u każdego pacjenta cierpiącego na tego rodzaju zaburzenia gospodarki węglowodanowej – stopa cukrzycowa rozwijać się może zarówno u osób z cukrzycą typu 1., jak i u pacjentów chorujących na cukrzycę typu 2.

Podstawowym problemem, który jest powiązany ze stopą cukrzycową, jest to, że pacjenci nierzadko przez długi czas nie zdają sobie sprawy z tego, jak poważne zaburzenie się u nich rozwinęło. Początkowo mogą oni nie odczuwać jakichkolwiek dolegliwości, a mimo to pojawiające się u nich nieprawidłowości mogą przybierać coraz większe nasilenie, aż w końcu dojść może do tego, że jedyna opcja leczenia będzie dość radykalna – mowa tutaj o amputacji. Ryzyko utraty stopy zdecydowanie powinno więc przekonać o tym, że stopy cukrzycowej bagatelizować z pewnością po prostu nie wolno.

Stopa cukrzycowa – patofizjologia

Nie każdy pacjent, który ma cukrzycę, cierpi z powodu zespołu stopy cukrzycowej. Problemowi sprzyja bowiem zbyt wysoki poziom glukozy we krwi – zaburzenia dotyczące czynności nerwów czy naczyń krwionośnych zaopatrujących struktury stopy pojawiają się wtedy, gdy cukrzyca u pacjenta jest źle kontrolowana, w ogóle nieleczona lub gdy chory nie przestrzega wydawanych mu zaleceń dietetycznych. We wszystkich wymienionych sytuacjach zbyt wysoki poziom glukozy, czyli hiperglikemia, wywiera wręcz destrukcyjny wpływ na różne struktury organizmu. W przypadku stopy cukrzycowej defekty dotyczą przede wszystkim włókien nerwowych. Rozwija się ona wtedy, gdy u chorych dojdzie do neuropatii. Pojawiać się wtedy mogą m.in. zaburzenia czucia (np. bólu czy temperatury) – ich skutkiem jest to, że pacjent nie ma świadomości doświadczania jakichś urazów w obrębie stopy. Oprócz tego – przez uszkodzenia nerwów – dochodzi również i do pojawiania się zaburzeń chodu oraz zaników mięśniowych.

Ostatecznie pacjent z nieuregulowaną cukrzycą doświadczać może różnych urazów w obrębie stopy, które powiązane będą z jej deformacjami. Gdy pacjent ma zaburzenia czucia – np. nie czuje on bólu – dochodzić może do tego, że pojawiać się u niego będą różne rany, o których istnieniu nie będzie on miał w ogóle pojęcia. Ostatecznie stopa cukrzycowa to nie tylko zdeformowana stopa, ale i stopa, w obrębie której widoczne są jeszcze i inne poważne zaburzenia.

Stopa cukrzycowa – charakterystyka

Stopa cukrzycowa, jak wspomniano wyżej, związana jest z różnymi deformacjami. Palce pacjenta mogą przybierać kształt młoteczkowaty, oprócz tego na skórze stopy widoczne mogą być liczne zrogowacenia. Najpoważniejszy jest jednak inny problem – rany i owrzodzenia. Ze względu na zaburzenia czucia pacjenci mogą po prostu nie odczuwać ich obecności. Jest to bardzo poważny problem, ponieważ przez to, że pacjent nie ma świadomości jego istnienia, istnieje ryzyko tego, że chory nie podejmie żadnych działań w celu jego leczenia. Owrzodzenie zaś leczyć trzeba z tego powodu, że nawet mała, drobna zmiana może ostatecznie sukcesywnie się powiększać i obejmować coraz większy obszar stopy. Zdarza się, że owrzodzeniu, któremu początkowo towarzyszył stan zapalny skóry, zaczyna towarzyszyć stan zapalny kości. Pojawiać się może ropowica, ale nawet i ogniska martwicy. Gdy pojawi się ostatni z wymienionych problemów, narastać znacząco zaczyna najpoważniejsze zagrożenie związane ze stopą cukrzycową – mowa tu o amputacji. Aby zapobiec takiej konieczności, stopę cukrzycową trzeba właściwie i odpowiednio wcześnie leczyć.

fot. panthermedia

Stopa cukrzycowa – leczenie

U chorych, u których rozwinie się stopa cukrzycowa, najważniejsza jest jedna rzecz – unormowanie poziomu glikemii. Może się okazać, że konieczna będzie intensyfikacja leczenia hipoglikemizującego lub przejście z doustnych leków przeciwcukrzycowych na stosowanie insuliny. Czasami pacjentowi zalecane jest przede wszystkim zmodyfikowanie diety na taką, w której udział cukrów prostych i tłuszczów nasyconych zostanie znacząco zredukowany. Jedno tutaj trzeba jednak podkreślić z dużą mocą – nie jest tak, że stopa cukrzycowa rozwija się wskutek kilku epizodów wysokich poziomów glukozy we krwi na przestrzeni trzech miesięcy. Problem ten spotykany bywa dopiero wskutek wieloletnich zaniedbań dotyczących czy to leczenia, czy też stosowania odpowiedniej dla cukrzycy diety.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze