Zaloguj
Reklama

Migotanie przedsionków: czym jest i jak wyglądają objawy?

Autorzy: lek. Paulina Raczyńska
Badanie EKG
Fot. Panthermedia
Badanie EKG
(0)

Migotanie przedsionków to najczęściej występująca arytmia (zaburzenie rytmu). Charakteryzuje się niemiarowym biciem serca, powodującym uczucie kołatania w klatce piersiowej.

Reklama

W prawidłowo pracującym sercu impulsy generowane są w tzw. węźle zatokowym, stanowiącym naturalny rozrusznik serca i przekazywane dalej w sposób ściśle uporządkowany. W przypadku migotania przedsionków dochodzi do powstania impulsów poza węzłem, ich nieprawidłowego rozprzestrzeniania, powodującego nieskoordynowaną i chaotyczną pracę serca.

Migotanie przedsionków występuje zazwyczaj u osób, u których doszło do uszkodzenia mięśnia sercowego w przebiegu różnych chorób. Najczęściej jest to nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, choroba niedokrwienna serca, cukrzyca, otyłość oraz wady wrodzone. Napad migotania przedsionków może być również niekiedy powodowany przez zaburzenia elektrolitowe lub nieleczoną lub nieodpowiednio zaopatrzoną nadczynność tarczycy.

Ze względu na czas trwania migotanie przedsionków dzielimy na:

  • napadowe (trwające do 7 dni),
  • przetrwałe (trwa ponad 7 dni i ustępuje po zastosowaniu kardiowersji),
  • utrwalone (nawracające mimo zastosowanego leczenia, tolerowane przez pacjenta i zaakceptowane przez lekarza prowadzącego).

Najczęstszymi objawami migotania przedsionków jest uczucie kołatania serca, upośledzenie tolerancji wysiłku, uczucie braku tchu, ból w klatce piersiowej, zawroty głowy oraz omdlenia. Istnieje także grupa pacjentów, u których migotanie ujawnia się już pod postacią powikłania: udaru niedokrwiennego mózgu.

Udar jest najcięższym i jednocześnie najczęstszym powikłaniem nieleczonego i zaniedbanego migotania przedsionków. Szacuje się, że około 20% udarów niedokrwiennych jest powodowanych właśnie przez migotanie. Nieskoordynowana praca serca sprzyja turbulentnemu przepływowi krwi, który staje się podatny na tworzenie skrzeplin. Taka skrzeplina może trafić do krążenia i zaczopować naczynie o małej średnicy (znajdujące się w mózgu, kończynach czy innych narządach).

Podstawą właściwego rozpoznania jest badanie EKG lub niekiedy Holter EKG.

W celu przywrócenia właściwego rytmu i koordynacji pracy komórek serca wykonuje się kardiowersję farmakologiczną (za pomocą leków) lub elektryczną (z użyciem impulsów elektrycznych).

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Camm A.J., Kirchof P., Lip G.Y. i in.:. Wytyczne dotyczące postępowania u chorych z migotaniem przedsionków. Grupa Robocza Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) do spraw postępowania u chorych z migotaniem przedsionków „Kardiologia Polska” 2010, nr 68. s. 487-566.

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze