Zaloguj
Reklama

Jak diagnozuje się wady serca?

Autorzy: mgr farm. Michał Mańka
Wizyta u lekarza
Fot. Panthermedia
Wizyta u lekarza
(5)
Diagnoza wady serca
Reklama

Wady serca są zazwyczaj wadami wrodzonymi, te pozostałe pojawiają się z niewyjaśnionego dotąd powodu. Wady serca występują u około 1% noworodków na świecie. W naszym kraju co roku rodzi się ponad 3500 dzieci obciążonych tymi schorzeniami, które definiuje się jako nieprawidłowości anatomiczne budowy serca, a także ujść tętniczych, żylnych lub dużych naczyń w pobliżu serca. Skutkiem wady serca mogą być zaburzenia przepływu krwi pomiędzy jamami serca, przedsionkami i komorami lub pomiędzy jamami a dużymi naczyniami. W efekcie dochodzi do uszkodzenia serca i niewydolności krążenia.

Diagnoza wady serca - Objawy i przebieg

Bardzo szczegółowy obraz jam serca, zastawek i osierdzia uzyskuje się za pomocą badania echokardiograficznego. Sposób wykonania badania polega na przymocowaniu do klatki piersiowej specjalnej głowicy. Można ją również wprowadzić do przełyku (w uzasadnionych przypadkach).

Ocenę położenia, wielkości i kształtu serca można uzyskać za pomocą badania radiologicznego (RTG) klatki piersiowej. Dzięki tej metodzie można również uzyskać rysunek naczyniowy pól płucnych.

Test hiperoksji pozwala ustalić przyczynę - płucną lub sercową - w przypadku sinicy ośrodkowej u noworodków. Metoda obrazowania narządów wewnętrznych (zwana również wielowarstwową tomografią komputerową – od ang. MSCT, multislice computed tomography), za pomocą promieniowania rentgenowskiego, umożliwia zobrazowanie m.in. serca i dużych naczyń. Ponadto, badanie to daje nam dwu- lub trójwymiarową ocenę w obrazach poprzecznych i skośnych, w kolorze oraz w szarości.

Do tzw. diagnostyki uzupełniającej należy:

  • cewnikowanie serca (wprowadzenie cewnika do jamy serca i dużych naczyń dzięki przezskórnemu nakłuciu żyły lub tętnicy,
  • badanie elektrokardiograficzne (EKG) – może ono jedynie potwierdzić wadę serca, lecz jej nie wyklucza.
Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • 1. Kubicka K, Kawalec W. Choroby układu krążenia: wady wrodzone serca. In: Kawalec W, Kubicka K. Pediatria. PZWL, Warszawa 2004.
    2. Adamowicz-Czoch E, Majsnerowska A, Świetlińska M, et al. Metody badania serca. In: Gąsior M, Hawranek M, Poloński L. (eds.). Podręcznik kardiologii. Lekarze i studenci dla studentów i lekarzy. Medycyna Praktyczna, Kraków 2008.

Kategorie ICD:


Reklama
(5)

Materiały zawarte w dziale Specjalista Radzi mają charakter informacyjny i należy je traktować jako dodatkową pomoc przy udzieleniu niezbędnej pomocy choremu oraz jako ewentualny wstęp do leczenia przez specjalistę. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za efekty zastosowania w praktyce informacji umieszczonych w dziale Specjalista Radzi.

Komentarze