Zaloguj
Reklama

Gdy serce wypada z rytmu - arytmia

Pomiar ciśnienia
Fot. medforum
Pomiar ciśnienia
(3)

Zaburzenia rytmu serca są jednym z najczęstszych problemów kardiologicznych, które przyczynić się mogą do zgonu sercowego. Ważne jest, by w przypadku wystąpienia objawów, udać się do lekarza, który przeprowadzi wywiad, zleci odpowiednie badania i wykluczy arytmię, bądź potwierdzi dobierając odpowiednie leczenie.

Reklama

Spis treści:

 1. Prawidłowa praca serca
 2. Czym są arytmie?
 3. Zaburzenia wytwarzania i przewodzenia bodźców
 4. Przyczyna arytmii serca
 5. Leczenie

Prawidłowa praca serca 

Opiera się na systemie przewodzenia bodźców elektrycznych przez układ przewodzeniowy oraz mięsień serca. Węzeł zatokowo przedsionkowy znajdujący się w prawym przedsionku serca jest inicjatorem czynności elektrycznej serca a stąd czynność ta rozchodzi się na całe serce. Jeśli dochodzi do zaburzeń w układzie bodźcowo-przewodzeniowym lub mamy do czynienia z bodźcami pochodzącymi spoza tego systemu, możemy mówić o zaburzeniach rytmu serca czyli arytmiach. [1]

Czym są arytmie? 

Arytmie są jednym z najczęstszych problemów w praktyce kardiologicznej, powodując szereg objawów od łagodnych, takich jak uczucie kołatania serca czy uczucie duszności aż po bardzo ostre i ciężkie stany jak nagły zgon mięśnia sercowego. [2]

Najczęściej zgłaszanymi objawami są:

 • kołatanie serca odczuwane jako szybkie,
 • niemiarowe bicie serca,
 • zaburzenia widzenia,
 • omdlenia,
 • zawroty głowy. [3]

Zaburzenia wytwarzania i przewodzenia bodźców 

Do zaburzeń wytwarzania bodźców dochodzi w przypadku braku powstawania pobudzeń w węźle zatokowo- przedsionkowym, lub w sytuacji gdy pojawia się inny ośrodek pobudzający, którego rytm jest szybszy niż rytm węzła zatokowo-przedsionkowego. W przypadku zaburzeń przewodzenia bodźców mówi się o blokach w układzie przewodzeniowym, które mogą umiejscawiać się w różnych jego częściach powodując różne skutki uboczne. [4]

EKG serca, fot. panthermedia

Przyczyna arytmii serca 

Może leżeć w schorzeniach układu sercowo-naczyniowego, ale również może być efektem ostrych i długotrwałych zaburzeń ze strony układu pokarmowego, zaburzeń wodno-elektrolitowych, niedokrwistości czy zaburzeń ze strony układu hormonalnego.

Ważna jest więc pewna etapowość w diagnozowaniu arytmii serca a mianowicie początkowo przeprowadza się wywiad z pacjentem nakierowany szczególnie na rodzinne schorzenia układu sercowo- naczyniowego jak również stwierdzenia chorób już istniejących u pacjenta w tym chorób serca (np. naciśnienia tętniczego).

Ważne jest również uzyskanie informacji o lekach, jakie aktualnie pacjent przyjmuje. Następnie wykonuje się badania przedmiotowe, biochemiczne oraz EKG spoczynkowe celem ustalenia czy pacjent zgłaszający objawy nie ma zaburzeń ze strony pozasercowych przyczyn zaburzeń rytmu serca takich jak np. niedokrwistość czy zaburzenia gospodarki jonowej. [5]

Leczenie 

Najlepszym sposobem na leczenie zaburzeń rytmu serca jest usunięcie ich przyczyny, stąd niezwykłą wagę dla diagnostyki ma dogłębny wywiad z pacjentem jak również odpowiednio dobrane badania diagnostyczne. [6]

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

 • [1] „Komórkowe mechanizmy zaburzeń rytmu serca”, Ewa Szczepańska-Sadowska, Agnieszka Cudnoch- Jędrzejewska, [w]: Kardiologia praktyczna dla lekarzy rodzinnych i studentów medycyny, Tom IV
  Część 1, Zaburzenia rytmu serca, Pod redakcją: Mirosława Dłużniewskiego, Artura Mamcarza, Patryka Krzyżaka, AKADEMIA MEDYCZNA, Warszawa 2003

  [2] „Komórkowe mechanizmy zaburzeń rytmu serca”, Ewa Szczepańska-Sadowska, Agnieszka Cudnoch- Jędrzejewska, [w]: Kardiologia praktyczna dla lekarzy rodzinnych i studentów medycyny, Tom IV
  Część 1, Zaburzenia rytmu serca, Pod redakcją: Mirosława Dłużniewskiego, Artura Mamcarza, Patryka Krzyżaka, AKADEMIA MEDYCZNA, Warszawa 2003

  [3] „Badania diagnostyczne w rozpoznawaniu, prognozowaniu i ocenie skuteczności leczenia zaburzeń rytmu serca – standard postępowania”, Jarosław Król, Mirosław Dłużniewski [w]: Kardiologia praktyczna dla lekarzy rodzinnych i studentów medycyny, Tom IV, Część 1, Zaburzenia rytmu serca, Pod redakcją: Mirosława Dłużniewskiego, Artura Mamcarza, Patryka Krzyżaka, AKADEMIA MEDYCZNA, Warszawa 2003

  [4] „Komórkowe mechanizmy zaburzeń rytmu serca”, Ewa Szczepańska-Sadowska, Agnieszka Cudnoch- Jędrzejewska, [w]: Kardiologia praktyczna dla lekarzy rodzinnych i studentów medycyny, Tom IV
  Część 1, Zaburzenia rytmu serca, Pod redakcją: Mirosława Dłużniewskiego, Artura Mamcarza, Patryka Krzyżaka, AKADEMIA MEDYCZNA, Warszawa 2003

  [5] „Badania diagnostyczne w rozpoznawaniu, prognozowaniu i ocenie skuteczności leczenia zaburzeń rytmu serca – standard postępowania”, Jarosław Król, Mirosław Dłużniewski [w]: Kardiologia praktyczna dla lekarzy rodzinnych i studentów medycyny, Tom IV, Część 1, Zaburzenia rytmu serca, Pod redakcją: Mirosława Dłużniewskiego, Artura Mamcarza, Patryka Krzyżaka, AKADEMIA MEDYCZNA, Warszawa 2003

  [6] „Badania diagnostyczne w rozpoznawaniu, prognozowaniu i ocenie skuteczności leczenia zaburzeń rytmu serca – standard postępowania”, Jarosław Król, Mirosław Dłużniewski [w]: Kardiologia praktyczna dla lekarzy rodzinnych i studentów medycyny, Tom IV, Część 1, Zaburzenia rytmu serca, Pod redakcją: Mirosława Dłużniewskiego, Artura Mamcarza, Patryka Krzyżaka, AKADEMIA MEDYCZNA, Warszawa 2003

Reklama
(3)
Komentarze