Zaloguj
Reklama

Choroba niedokrwienna u osób starszych

Autorzy: Wioleta Chodkowska
Wizyta u lekarza
Fot. Panthermedia
Wizyta u lekarza
(5)

Wraz z wiekiem w układzie krążenia zachodzi wiele zmian. Obserwuje się dysfunkcję śródbłonka naczyniowego, przyrost kolagenu i spadek zawartości elastyny, zmniejszenie podatności tętnic, wzrost ciśnienia tętniczego krwi oraz względne zwiększenie objętości krwi krążącej. Zmniejsza się ilość miocytów i stają się one pogrubione. Wzrasta również masa lewej komory serca. W starszym wieku częstsze są zmiany zwyrodnieniowe zastawek serca.

Reklama

Dodatkowymi czynnikami mogącymi wpływać na rozwój choroby niedokrwiennej są: zmniejszenie rezerwy czynnościowej innych narządów, zmniejszenie maksymalnej częstości skurczów serca w czasie wysiłku, ewentualne zaburzenia rytmu serca, schorzenia związane z wiekiem, częsta nietolerancja glukozy i cukrzyca, nadwaga, niewydolność krążenia oraz częste u osób starszych – depresja i lęk.

U osób powyżej 50 roku życia najczęstszą przyczyną ostrego incydentu wieńcowego lub zawału jest kurcz naczynia lub upośledzenie jego relaksacji, w przeciwieństwie do osób młodszych gdzie główną przyczyną jest pęknięcie blaszki wieńcowej w śródściennej tętnicy wieńcowej. W młodszym wieku na chorobę niedokrwienną częściej cierpią mężczyźni, jednak różnica ta zaciera się powyżej 70 roku życia.

U osób starszych częściej choroba niedokrwienna ma poważniejszą postać. Częste są choroby o nietypowym przebiegu. Częściej zdarzają się bezbólowe ostre incydenty wieńcowe, nieme niedokrwienie, współistnienie objawów ze strony innych narządów oraz tzw. niespecyficzne zmiany w zapisie EKG. Prawdopodobne przyczyny to zwiększenie progu percepcji bólu, częste dolegliwości bólowe ze strony innych narządów oraz przyjmowanie różnych leków, w tym przeciwbólowych.

U osób w podeszłym wieku należy z większą ostrożnością dobierać rodzaje leków oraz dawki. Typowe dawki leków częściej wywołują objawy niepożądane. Leczenie inwazyjne i kardiochirurgiczne przynosi podobne efekty niezależnie od wieku.

Niestety rokowania po przebyciu ostrego incydentu wieńcowego u osób starszych są gorsze niż w przypadku młodszej grupy wiekowej.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Kardiologia praktyczna. Dla lekarzy rodzinnych i studentów medycyny. Pod redakcją; M. Dłużniewskiego, A. Mamcarza, P. Krzyżaka. Akademia Medyczna, Warszawa

Kategorie ICD:


Reklama
(5)
Komentarze