Zaloguj
Reklama

Życie w mieście jako czynnik ryzyka wystąpienia problemów kardiologicznych

Miasto
Fot. medforum
Miasto
(0)

Miasto czy wieś? Jak wykazują badania, miejsce zamieszkania stanowi czynnik ryzyka w toku indukowania niektórych chorób, w tym zwapnienia tętnic wieńcowych. Ryzyko zapadnięcia na schorzenia układu krążenia są zdecydowanie większe u osób mieszkających na terenach miejskich, co wiązać się może z faktem występowania wielu czynników ryzyka, których brak na terenach wiejskich. Większe zanieczyszczenia powietrza, wyższy poziom hałasu czy wyższy poziom stresu podwyższają poziom ryzyka wystąpienia chorób serca aż o 80%.

Reklama

Czy miejsce zamieszkania może mieć wpływ na nasze zdrowie? Zdecydowanie tak. Jedno z badań duńskich naukowców, opublikowane w czasopiśmie „Journal of Internal Medicine”, wskazuje w sposób jednoznaczny, że mieszkańcy miast są dwukrotnie bardziej narażeni na zwapnienie tętnic wieńcowych niż mieszkańcy wsi.

Cele badania

W badaniu, w toku którego wzięło udział 1225 osób (kobiet oraz mężczyzn), w przedziale wiekowym pomiędzy 50 a 60 lat, zamieszkujących zarówno tereny miejskie, jak i wiejskie, szukano powiązań zamieszkiwania w centrum miasta a zwapnieniem tętnic wieńcowych u osób, u których nie pojawiły się inne objawy chorób serca. Naukowcy podjęli temat z uwagi na fakt, że wielu naukowców, specjalistów i lekarzy często przytacza ten argument, wskazując go, jako czynnik zapadalności na choroby serca.

Wyniki

Wnioski wysnute na podstawie przeprowadzonych badań wskazują na znacząco wyższe prawdopodobieństwo zapadnięcia na zwapnienie tętnic wieńcowych (wyższe o około 80%) u osób zamieszkujących miasta. Wyniki badań pokazały również, że w tej grupie ryzyka znajdują się także osoby, które są w starszym wieku, są palące czy borykają się z cukrzycą. Nie bez znaczenia pozostaje również płeć badanych: problem zwapnienia dotyczy częściej mężczyzn niż kobiet.

Substytut zanieczyszczeń powietrza

Mieszkanie w mieście w wielu badaniach i przez wielu specjalistów jest traktowane jako substytut zanieczyszczeń powietrza. Po zredukowaniu i ujednoliceniu zmiennych demograficznych miejsce zamieszkania okazuje się mieć wpływ na stan zdrowia i rozwój chorób. Powiązanie to może wynikać również z faktu, że wiele innych czynników może mieć wpływ na indukowanie niektórych schorzeń, w tym także zwapnienia tętnic, a których poziom wyższy jest w obszarach miejskich. Mowa tu o hałasie, którego poziom jest zdecydowanie wyższy w centrum miasta niż na wsi, ale także o poziomie stresu. Badanie poziomu stresu na podstawie ciśnienia krwi wskazuje, że również ten czynnik ryzyka jest znacznie wyższy u mieszkańców miast [1].

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze