Zaloguj
Reklama

Wyższe ryzyko otępienia u pacjentów z migotaniem przedsionków leczonych warfaryną

Autorzy: lek. Agata Leśnicka
Serce
Fot. Shutterstock
Serce
(0)

Zarówno ryzyko migotania przedsionków jak i rozwinięcia objawów otępienia rosną z wiekiem. Najczęściej stosowanym lekiem przeciwkrzepliwym jest warfaryna. Zapobiega ona powstawaniu materiału zatorowego w przedsionku bijącego niemiarowo serca. Według niedawno opublikowanego badania amerykańskich naukowców, ryzyko wszystkich rodzajów otępienia jest wyższe u pacjentów z migotaniem przedsionków leczonych warfaryną niż u pacjentów leczonych preparatem z innych powodów.

Reklama

W retrospektywnym badaniu obejmującym kilka tysięcy osób z migotaniem przedsionków leczonych warfaryną stwierdzono istotnie wyższe ryzyko otępienia w porównaniu z chorymi leczonymi w ten sposób z powodu innych schorzeń. Ryzyko to było wyższe w grupie młodszych chorych, czyli osób poniżej 67 roku życia i dotyczyło różnych rodzajów otępienia (choroby Alzheimera, otępienia naczyniowego). W badaniu wzięto pod uwagę inne czynniki ryzyka rozwoju objawów otępienia jak nadciśnienie, cukrzyca, niewydolność serca i udar. Nawet one jednak nie wyjaśniały całkowicie większej podatności na obniżenie funkcji poznawczych u pacjentów z migotaniem przedsionków. Okazało się, że zakres skuteczności wdrażanego leczenia przeciwkrzepliwego również odgrywa istotną rolę, ponieważ osoby u których krew była słabiej rozrzedzona miały wyższe ryzyko otępienia.

Osoby z migotaniem przedsionków często doznają bardziej rozległych udarów w starszym wieku, a takie uszkodzenie tkanki mózgowej sprzyja istotnemu pogorszeniu pamięci. Leczenie przeciwkrzepliwe jest podstawową metodą zapobiegania udarom. Ryzyko rozwoju otępienia powinno być brane pod uwagę jako potencjalne długoterminowe powikłanie stosowania warfaryny. Migotanie przedsionków zwiększa ryzyko otępienia, a skuteczność stosowanego leczenia wyżej wymienionym preparatem jest według autorów badania ważnym czynnikiem ryzyka rozwoju otępienia u pacjentów z różnymi schorzeniami leczonych warfaryną.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Bunch T.J. et al. (2016), „Atrial Fibrillation Patients Treated With Long-Term Warfarin Anticoagulation Have Higher Rates of All Dementia Types Compared With Patients Receiving Long-Term Warfarin for Other Indications”, J Am Heart Assoc.; 5: e003932

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze