Zaloguj
Reklama

Test pochyleniowy w diagnostyce kardiologicznej

Szpital
Fot. Panthermedia
Szpital
(3)

Tilt test, czyli test pochyleniowy, jest badaniem diagnostycznym wykonywanym, gdy pacjent ma omdlenia i istnieje podejrzenie, że ich podłożem są problemy sercowo - naczyniowe.

Reklama

Omdlenia powstałe na wskutek działania tego mechanizmu, nazywa się omdleniami wazowagalnymi albo neurokardiogennymi. Rozumie się przez to pewną specyficzną reakcję organizmu, a mianowicie, dochodzi wówczas do rozszerzenia naczyń krwionośnych przy jednoczesnym zwolnieniu akcji serca. Konsekwencją takiego stanu jest obniżenie ciśnienia tętniczego, a co za tym idzie, przejściowego niedokrwienia mózgu - skutkuje to omdleniem pacjenta.

Test pochyleniowy pozwala na zbadanie reakcji układu krążenia na warunki spontanicznej pinozacji, która jest czynnikiem najczęściej powodującym omdlenia wazowagalne. Test przeprowadzany jest na uchylnym stole z podpórką na nogi. Podczas badania pacjent monitorowany jest za pomocą EKG,  kontroluje się także ciśnienie krwi. Istotne jest również zapewnienie dostępu do żyły, celem szybkiego podania leków. Wynik testu jest dodatni, kiedy podczas badania dojdzie od omdlenia pacjenta.[1]

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • [1] „Test pochyleniowy” K. Cybulska, L. Kostana, J. Król [w:] „Kardiologia praktyczna dla lekarzy rodzinnych i studentów medycyny. Tom I Diagnostyka kardiologiczna” Pod red.: M. Dłużniewskiego, A. Mamcarza, P. Krzyżaka, Warszawa 2002

Reklama
(3)
Komentarze