Zaloguj
Reklama

Stała stymulacja jako metoda leczenia niewydolności serca

Monitorowanie funkcji życiowych podczas operacji
Fot. medforum
Monitorowanie funkcji życiowych podczas operacji
(0)

Stała stymulacja serca jest metodą terapeutyczną stosowaną w medycynie od ponad 40 lat. Polega ona na umieszczeniu elektrod w sercu pacjenta, które w stały sposób regulować będą pracę serca.

Reklama

Warto jednak wspomnieć, iż wszczepienie stymulatora jest metodą leczenia, która zarezerwowana jest dla wąskiego grona pacjentów, spełniających ściśle określone kryteria. Nie zmienia to jednak faktu, że rezultaty wszczepienia stymulatora, są bardzo obiecujące. Zgodnie z wynikami badań, pacjenci po tym zabiegu, rzadziej wracają do szpitala z powodu niewydolności serca.

Sama procedura wszczepienia stymulatora jest bardzo skomplikowana i wymaga doświadczonego zespołu medycznego, co niejednokrotnie jest dużą przeszkodą by u danego pacjenta, takie leczenie zastosować. Podstawową trudnością w trakcie zabiegu jest precyzyjne umieszczenie elektrody do stymulacji lewej komory, z dostępu żylnego. Ważny jest również specjalistyczny sprzęt, który umożliwi podanie kontrastu do tętnicy wieńcowej.

Kolejną istotną kwestią jest precyzja, należy bardzo ostrożnie prowadzić zaworowo cewnik jak i elektrody przez zatokę wieńcową, gdyż łatwo można uszkodzić jej cienką ścianę doprowadzając do krwotoku do worka osierdziowego. Poza wszczepieniem stymulatora, ważna pozostaje dalsza opieka nad pacjentem oraz odpowiednie zaprogramowanie stymulatora w połączeniu z indywidulanie dobraną farmakoterapią.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • [1] „Kardiologia praktyczna dla lekarzy rodzinnych i studentów medycyny. Tom V Część 2 Niewydolność serca” pod red: M. Dłużniewskiego, A. Mamcarza, M. Kucha, P. Krzyżaka, WARSZAWA 2004

Reklama
(0)
Komentarze