Zaloguj
Reklama

Scyntygrafia

Osłuchiwanie mężczyzny w gabinecie POZ
Fot. medforum
Osłuchiwanie mężczyzny w gabinecie POZ
(0)

Scyntygrafia jest obrazowym badaniem wykorzystywanym w kardiologii.

Reklama

Samo badanie oparte jest na rejestrowaniu promieniowania z izotopów podanych pacjentowi w postaci radiofarmaceutyku przed badaniem. W trakcie badania, wychwyt izotopu, pozwala na zbadanie ukrwienia mięśnia sercowego (ten rodzaj scyntygrafii nazywany jest scyntygrafią perfuzyjną) oraz, na podstawie przepływu krwi przez jamy serca, pozwala na wnioskowanie o mechanicznej czynności serca, czyli pracy poszczególnych jego części (ten rodzaj scyntygrafii to angikardiografia izotopowa).

Do badań scyntygraficznych wykorzystywana jest gamma- kamera, która odbiera promieniowanie znad badanego narządu a wynik przedstawia w postaci obrazu. Badanie to można wykonać dwoma technikami. Scyntygrafia planarna, czyli płaszczyznowa, polega na rejestrowaniu promieniowania znad badanego narządu, przy pomocy statycznie umieszczonej nad nim kamery. Tomografia emisyjna pojedynczych fotonów (SPECT), jest techniką opierającą się poruszającej się wokół pacjenta kamerze, co pozwala na uzyskanie wielu przekrojów badanego narządu. Scyntygrafia jest badaniem wykorzystywanym często do potwierdzenia lub wykluczenia choroby niedokrwiennej serca i jest uważana za jedną najłagodniejszych, nieinwazyjnych metod diagnostycznych.[1]

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • [1] „Scyntygrafia serca w praktyce klinicznej” M. Janiszewski, A. Mamcarz [w:] „Kardiologia praktyczna dla lekarzy rodzinnych i studentów medycyny. Tom I. Diagnostyka kardiologiczna” pod red. M. Dłużniewskiego, A. Mamcarza, P. Krzyżaka, Warszawa 2002

Reklama
(0)
Komentarze