Zaloguj
Reklama

Rehabilitacja kardiologiczna

Mierzenie ciśnienia tętniczego w warunkach szpitalnych
Fot. medforum
Mierzenie ciśnienia tętniczego w warunkach szpitalnych
(0)

Zgodnie z definicją WHO, rehabilitacja jest kompleksowym stosowaniem środków medycznych, socjalnych, wychowawczych i zawodowych w celu osiągniecia jak najlepszej sprawności i przystosowania do sytuacji życiowej.

Reklama

Definicja ta odnosi się również do pacjentów z chorobami serca. Pierwszym etapem rehabilitacji kardiologicznej jest rehabilitacja szpitalna. Na tym etapie, personel medyczny ma za zadanie doprowadzić pacjenta do jak największej samodzielności w wykonywaniu codziennych czynności. Obejmuje ona również niwelowanie skutków unieruchomienia pacjenta spowodowanego chorobą oraz pobytem w szpitalu. Etap ten jest kończony próbą wysiłkową pacjenta.

Drugi etap rehabilitacji przeprowadzić można w szpitalu, w warunkach stacjonarnych, w ambulatorium lub w warunkach domowych. Jest to etap podnoszenia sprawności pacjenta pod okiem lekarzy specjalistów i personelu medycznego, u pacjentów który nie wymagają już stałej opieki medycznej.

Trzecim etapem rehabilitacji kardiologicznej jest poprawa tolerancji wysiłku oraz utrwalenie dotychczasowych efektów terapii. Jest to również etap „uczenia się” nowego stylu życia celem zniwelowania nawrotów choroby i w zasadzie jest etapem który trwa do końca życia pacjenta. [1]

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • [1] „Definicja, zadania, etapy i efekty rehabilitacji kardiologicznej” Folia Cardiol. 2004, tom 11, supl. A, A1–A3, 2004 Via Medica, ISSN 1507–4145

Reklama
(0)
Komentarze