Zaloguj
Reklama

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) a niewydolność serca: poznaj korelację!

Zapalenie płuc
Fot. Panthermedia
Zapalenie płuc
(0)

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) i niewydolność serca to dwie odrębne jednostki, które jednak bardzo dużo ze sobą łączy. Mają one podobne czynniki ryzyka, jak i wspólną część objawów. Najciekawsze jednak w łączącej je zależności jest to, że jedno z tych schorzeń może nasilać ryzyko, jak i pogarszać przebieg drugiego.

Reklama

Przewlekła obturacyjna choroba płuc związana jest przede wszystkim z paleniem papierosów, doprowadzać jednak do niej może również przewlekłe narażenie na różnego typu zanieczyszczenia powietrza. W przebiegu choroby dochodzi do niedostatecznego wysycenia krwi tętniczej tlenem, czego skutkiem jest m.in. konieczność podejmowania przez mięsień sercowy wzmożonego wysiłku. Tutaj pojawia się pierwsza zależność pomiędzy POChP a chorobą serca – choroba układu oddechowego zwiększa bowiem ryzyko wystąpienia niewydolności serca.

Przewlekła obturacyjna choroba płuc i niewydolność serca pewne objawy mają wspólne – należą do nich m.in. męczliwość, zmniejszona tolerancja wysiłku czy duszność. Lekarze zwracają zresztą uwagę na to, że dość często choroby układu oddechowego współistnieją wraz ze schorzeniami układu krążenia – z tego właśnie powodu zasadne jest, aby u pacjenta, u którego wystąpi choroba serca czy płuc, poszerzać diagnostykę w kierunku możliwych schorzeń współistniejących.

Niewydolność serca i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc łączy również jeden jeszcze, bardzo ważny aspekt. Otóż tak jak leczone są one z wykorzystaniem odmiennych farmaceutyków, tak jednocześnie pozafarmakologiczne oddziaływania służące poprawie stanu chorych są w przypadku obu tych jednostek identyczne. Pacjentom zalecane jest prowadzenie zdrowego trybu życia – podejmowanie regularnej aktywności fizycznej oraz stosowanie zróżnicowanej, zbilansowanej diety. Dodatkowo osobom chorującym zarówno na POChP, jak i na niewydolność serca zdecydowanie odradza się korzystanie z używek takich jak alkohol czy wyroby tytoniowe.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze