Zaloguj
Reklama

Przetrwały przewód tętniczy Botalla (PDA) – przyczyny, przebieg i leczenie

Dolegliwości trawiennie u niemowlaka
Fot. panthermedia
Dolegliwości trawiennie u niemowlaka
(0)

Przetrwały przewód tętniczy stanowi pozostałość z okresu życia płodowego. Jest to naczynie, które łączy tętnicę płucną z aortą i stanowi jedną z najczęściej występujących wad serca. 

Reklama

Przyczyna wystąpienia wady

Wada w postaci przetrwałego przewodu tętniczego może występować jako samodzielna wada bądź jako wada współtowarzysząca. Przewód tętniczy łączy pień tętnicy z aortą. Stanowi pozostałość z okresu płodowego, dzięki której krew wypływała z prawej komory serca, omijając płuca, trafiała do aorty zstępującej. W normalnych warunkach, w ciągu kilku godzin po porodzie, dochodzi do fizjologicznego „zamknięcia się” przewodu tętniczego, a jego pozostałością jest tzw. więzadło tętnicze. U wcześniaków nie dochodzi do zamknięcia przewodu tętniczego, co jest przyczyną przedostawania się krwi z tzw. krążenia systemowego do płucnego. Zwiększony przepływ płucny skutkuje przeciążeniem lewej komory serca, co wraz z upływem czasu prowadzi do jej przerostu i wzrostu ciśnienia zarówno w przedsionku, jak i tętnicy płucnej. Długotrwałe przeciążenie prowadzi stopniowo do nieprawidłowej pracy również prawej komory. Uszkodzeniu ulega bariera krew-płuca, przez co utrudniona jest wymiana gazowa. Wraz z rozwojem choroby dochodzi do niedokrwienia warstw podwsierdziowych mięśnia sercowego i niedokrwienia narządów. Wśród powikłań, które mogą towarzyszyć PDA, wymienia się martwicze zapalenie jelit, bakteryjne zapalenie wsierdzia czy nieodwracalne nadciśnienie płucne.

Objawy

Charakterystycznym objawem jest pojawienie się tzw. szmeru skruczowo-rozkurczowego, znanego też jako szmer maszynowy. Ten rodzaj szmeru najlepiej słyszalny jest w lewej okolicy podobojczykowej. Zdarza się, że szmer jest jedynym objawem klinicznym wady – zwłaszcza w sytuacji, gdy przetrwały przewód tętniczy ma niewielką średnicę. Pojawiające się tzw. „szybkie tętno” jest związane z przechodzeniem krwi z krążenia systemowego do płucnego oraz dużą objętością wyrzutową lewej komory. Co istotne, duża średnica przetrwałego przewodu tętniczego prowadzi do niewydolności krążenia i opóźnienia rozwoju fizycznego

Diagnostyka i leczenie 

Pomocne w postawieniu diagnozy jest przeprowadzenie EKG, USG Dopplerowskiego, RTG klatki piersiowej i cewnikowania serca.  Diagnoza wskazująca na pojawienie się przetrwałego przewodu tętniczego daje wskazanie do niezwłocznego przeprowadzenia jego zamknięcia. U wcześniaków przed przeprowadzeniem operacji próbuje się zastosować farmakologiczne metody zamykania przewodu. Jeśli leczenie farmakologiczne nie przynosi efektów, wdraża się leczenie operacyjne

Możliwe powikłania

Należy zdawać sobie sprawę, że każda ingerencja lekarska może skutkować pojawieniem się powikłań. Podobnie w przypadku leczenia interwencyjnego może zdarzyć, się, że jednym z powikłań będzie udrożnienie się zamkniętego przewodu lub – przemieszczenie „sprężynki” zastosowanej do jego zamknięcia. W bardzo rzadkich przypadkach może dojść do uszkodzenia nerwu krtaniowego wstecznego lub nerwu błędnego.

 

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze