Zaloguj
Reklama

Przetoka tętnic wieńcowych – przyczyny, rozpoznanie i leczenie

Operacja
Fot. shutterstock
Operacja
(0)

Choroby serca zawsze mają wpływ na komfort życia pacjenta, niejednokrotnie powodują wiele komplikacji, które mogą zagrażać życiu. Czym jest przetoka tętnic wieńcowych i jak można ją leczyć? 

Reklama

Czym jest przetoka tętnicy wieńcowej?

Pod pojęciem przetoki tętnicy wieńcowej rozumie się swoiste połączenie pomiędzy tętnicą wieńcową a przedsionkiem, komorą i zatoką wieńcową, żyłą główną górną lub pniem płucnym. Wrodzona przetoka tętnic wieńcowych to rzadka anomalia, która wśród wrodzonych wad serca sięga 0,1-0,4%. Przetoki najczęściej pojawiają się w tętnicy prawej wieńcowej, a ich ujściem są prawa komora, prawy przedsionek czy pień płucny, choć mogą zdarzyć się wyjątki. Zdarza ją się przypadki powstawania tzw. jatrogennych przetok, które są powikłaniem po operacjach kardiochirurgicznych takich jak wymiana zastawki, pomostowanie tętnic wieńcowych. 

Objawy

Przetoki wykrywa się zazwyczaj we wczesnym dzieciństwie, po zdiagnozowaniu ciągle występującego szmeru skurczowo-rozkurczowego nad sercem. Przetoki nie zawsze dają objawy. Nieleczona przetoka może powodować wystąpienie bakteryjnego zapalenia wsierdzia, niedotlenienie serca, zaburzenie rytmu serca.

Rozpoznanie przetok

Przetoki tętnicy wieńcowej wykrywa się przede wszystkim przy użyciu EKG z dodatkowym wykonaniem zdjęca rentgenowskiego klatki piersiowej. Główną techniką, która pozwala na diagnostykę choroby, jest angiografia, czyli technika obrazowania medycznego, umożliwiająca wizualizację wnętrza naczyń krwionośnych. 

Jak leczy się przetoki?

Operacyjne metody leczenia polegają na podwiązaniu bądź rozdzieleniu przetoki. Możliwe jest również zamykanie przetok sprężynkami, które są wprowadzane specjalnymi cewnikami. Co istotne, znane są przypadki samoistnego zamykania się przetok tętnic wieńcowych. Pamiętajmy, że szybka diagnoza i wdrożone leczenie są szansą polepszenia stanu zdrowia pacjenta i stanowią możliwość powrotu do normalnego życia. 

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze