Zaloguj
Reklama

Prawidłowe ciśnienie tętnicze: dlaczego jest takie ważne?

Autorzy: Marcin Ruciński
Pomiar ciśnienia tętniczego u lekarza
Fot. panthermedia
Pomiar ciśnienia tętniczego u lekarza
(0)

Czemu nasze ciśnienie tętnicze jest tak ważne dla naszego zdrowia? Co powoduje, że wartości ciśnienia tak bardzo wpływają na nasze samopoczucie?

Reklama

W ciele każdego człowieka za transport krwi pomiędzy sercem a pozostałymi organami odpowiada układ naczyń w postaci tętnic oraz żył. Za transport utlenionej krwi z serca ciele odpowiedzialne są naczynia krwionośne w postaci tętnic oraz tzw. naczynia włosowate. Aby krew prawidłowo płynęła w tych naczyniach, koniecznie jest właściwe ciśnienie. Wysokość ciśnienia stanowi wypadką działania tętnic i ucisku na ściany przepływającej w nich krwi. Stąd też nazwa – ciśnienie tętnicze.

Wartości, które mierzymy, to wartość ciśnienia skurczowego w momencie skurczu mięśnia sercowego oraz wartość ciśnienia rozkurczowego przy rozkurczu mięśnia sercowego.

Prawidłowy przepływ krwi w naczyniach tętniczych pozwala na bezproblemowy transport krwi w całym organizmie człowieka. W momencie gdy dochodzi do jakichkolwiek zaburzeń w jej transporcie, może dojść do wzrostu ciśnienia, z jakim ona płynie. Taka zmiana niestety negatywnie wpływa na pracę nie tylko samych tętnic i ścian z jakich one są zbudowane, ale i również na organy, do których krew jest transportowana.

Konsekwencje podwyższonego ciśnienia tętniczego to nie tylko ryzyko uszkodzenia naczyń krwionośnych. To także ryzyko wystąpienia wielu, czasem groźnych dla życia zdarzeń, takich jak zawał serca, udar mózgu, uszkodzenie nerek czy oczu.

Niestety często zdarza się, że jednym z pierwszych objawów wysokiego ciśnienia tętniczego jest udar krwotoczny mózgu. Jest to stan zagrożenia życia! Powodem tego jest fakt, że ściany naczyń tętniczych zaopatrujących mózg w krew w wyniku długotrwałego wysokiego ciśnienia krwi są osłabione i w pewnym momencie dochodzi do ich przerwania. W miejscu uszkodzenia naczynia dochodzi do wylewu krwi z naczynia i zalania znajdujących się w tym miejscu komórek mózgowych.

Wysokie wartości ciśnienia są również skutkiem złego samopoczucia w postaci bólów i zawrotów głowy, pobudzenia, uderzenia gorąca, zmęczenia, zaburzeń snu i wielu innych.

Według aktualnie obowiązujących norm maksymalne prawidłowe wartości ciśnienia tętniczego wynoszą:

  • 120-129/70-79 mm Hg dla osób do 65. roku życia,
  • 130-139/70-79 mm Hg dla osób po 65. roku życia,
  • 130-149/70-79 mm Hg dla osób powyżej 80. roku życia.
Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • https://www.escardio.org/Journals/E-Journal-of-Cardiology-Practice/Volume-17/definition-of-hypertension-and-pressure-goals-during-treatment-esc-esh-guidelin

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(0)
Komentarze