Zaloguj
Reklama

Ocena zaburzeń kurczliwości serca

Wizyta w gabinecie POZ
Fot. medforum
Wizyta w gabinecie POZ
(3)

Zaburzenia w zakresie przepływu wieńcowego są przyczyną niewystarczającego ukrwienia mięśnia sercowego.

Reklama

Prowadzi to do zaburzeń kurczliwości serca, które stają się tym samym pierwszą oznaką niedokrwienia mięśnia sercowego. Echokardiografia jest badaniem, które pozwala na określenie czy kurczliwość jest prawidłowa i wykrycie ewentualnych nieprawidłowości. Oceny zaburzeń kurczliwości dokonuje się poprzez zastosowanie podziału serca na poziomy i segmenty.

W każdym z nich określany jest poziom występowania danego schorzenia, poprzez przydzielanie odpowiedniej ilości punktów, według następujących zasad:

  • jeśli kurczliwość jest prawidłowa - 1,
  • jeśli kurczliwość jest w jakiś sposób upośledzona (hipokineza) - 2,
  • jeśli w danym obszarze wykryty zostanie brak kurczliwości (akineza) -3
  • w przypadku kurczliwości paradoksalnej (dyskineza) - 4.

Im większa liczba punktów zostanie uzyskana, tym większe i rozleglejsze zaburzenia kurczliwości serca. [1]

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • [1] „Echokardiografia Spoczynkowa” A. Raczkowska-Moszczeńska, W. Braksator [w:] „Kardiologia praktyczna dla lekarzy rodzinnych i studentów medycyny. Tom I Diagnostyka Kardiologiczna” pod red M. Dłużniewskiego, A. Mamcarza, P. Krzyżaka, WARSZAWA 2002

Reklama
(3)
Komentarze