Zaloguj
Reklama

Niewydolność serca – jak często występuje?

Autorzy: Wioleta Chodkowska
Serce
Fot. Pantherstock
Serce
(0)

Niewydolność serca jest jedyną chorobą układu sercowo-naczyniowego, której częstość występowania systematycznie wzrasta. Problem ten dotyczy od 0,3 do 2% ogóły społeczeństwa. Hospitalizacja osób z niewydolnością serca pochłania około 2% nakładów na opiekę zdrowotną w krajach rozwiniętych.

Reklama

Po 60. roku życia odsetek chorych z niewydolnością podwaja się z każdą dekadą, tak że po 80. roku życia dotyczy już 10% populacji. Średni wiek chorego z rozpoznanym schorzeniem to 74 lata. W biedniejszych krajach chorzy są średnio 5-10 lat młodsi.

Problem częściej dotyka mężczyzn – 3,3/1000 mężczyzn w porównaniu z 2,1/1000 kobiet. Najczęstszą przyczyną niewydolności są następstwa niedokrwienia serca i nadciśnienia tętniczego. Samo nadciśnienie tętnicze jest powodem choroby u 30% mężczyzn i 37% kobiet.

Niewydolność spowodowana chorobą wieńcową dotyczy około 19% chorych mężczyzn i 7% chorych kobiet. U osób młodszych niewydolność częściej spowodowana jest chorobą niedokrwienną, a powyżej 75. r.ż. Główną przyczynę stanowi nadciśnienie tętnicze.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Kardiologia praktyczna dla lekarzy rodzinnych i studentów medycyny. Pod redakcją M. Dłużeniewskiego, A. Mamcarza, P. Krzyżaka. Akademia Medyczna. Warszawa

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(0)
Komentarze