Zaloguj
Reklama

Nadwaga i nadciśnienie u nastolatków i młodych dorosłych

Autorzy: Field AE, Cook NR, Gillman MW.
Nadwaga i nadciśnienie u nastolatków i młodych dorosłych
Fot. ojoimages
(5)

Wysokie BMI w wieku 8-15 lat wyraźnie zwiększa ryzyko nadciśnienia i otyłości w wieku późniejszym.

Reklama

Stan odżywienia w okresie dzieciństwa może być czynnikiem pozwalającym przewidzieć wystąpienie nadwagi i nadciśnienia w okresie młodzieńczym. Z obserwacji na grupie 314 pacjentów obserwowanych od 8 do 15 roku życia wynika, że dzieci, których BMI mieściło się w granicach 50-74 centyla mają 5-krotnie większe ryzyko wystąpienia nadwagi w okresie adolescencji. U dzieci z BMI mieszczącym się pomiędzy 75 a 84 centylem ryzyko jest 20-krotnie większe. Prawdopodobieństwo wystąpienia nadciśnienia jest największe u chłopców (4-krotne przy BMI w granicach 75-85 centyla i 5-krotne powyżej 85 centyla).

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Obes Res. 2005 Jan;13(1):163-9

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze