Zaloguj
Reklama

Nadciśnienie u młodych osób z wielotorbielowatym zwyrodnieniem nerek

Autorzy: Kelleher C.L, McFann K.K., Johnson A.M., Schrier R.W
Nadciśnienie u młodych osób z wielotorbielowatym zwyrodnieniem nerek
Fot. Pantherstock
(0)

Chorzy z dominującą autosomalną postacią wielotorbielowatego zwyrodnienia nerek (WZN) często chorują na nadciśnienie tętnicze jeszcze zanim pojawią się kliniczne wskaźniki choroby nerek.

Reklama

Chorzy z dominującą autosomalną postacią wielotorbielowatego zwyrodnienia nerek (WZN) często chorują na nadciśnienie tętnicze jeszcze zanim pojawią się kliniczne wskaźniki choroby nerek. Dlatego wykonywanie badań przesiewowych (kreatynina w surowicy, badanie ogólne moczu) u młodych osób z niewyjaśnionym nadciśnieniem, rzadko prowadzi do wykrycia WZN. Badanie objęło 516 chorych z WZN, od wieku noworodkowego do 55 roku życia, z prawidłowym stężeniem kreatyniny w surowicy oraz bez towarzyszącego białkomoczu. U młodych osób (20-34 r.życia) z WZN stwierdzono istotnie częstsze występowanie nadciśnienia, pomimo prawidłowych wyników laboratoryjnych. Dlatego w przypadku młodych osób z nadciśnieniem wtórnym o niewyjaśnionym podłożu należy rozważyć wykonywanie przesiewowego badania ultrasonograficznego nerek. Identyfikacja osób z WZN we wczesnym stadium choroby pozwoli bowiem na wdrożenie agresywnego leczenia przeciwnadciśnieniowego, z zahamowaniem układu RAA, gdyż wykazano że takie postępowanie odwraca przerost lewej komory, który jest ważnym czynnikiem ryzyka, bowiem w dobie powszechnego leczenia nerkozastępczego główną przyczyną śmierci chorych na WZN są powikłania ze strony układu krążenia.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Am Journal of Hypertension, Vol. 17 (11), November 2004, 1029-1034

Reklama
(0)
Komentarze