Zaloguj
Reklama

Migrena z aurą a migotanie przedsionków: czy jest między nimi związek?

Ból w okolicy serca
Fot. Shutterstock
Ból w okolicy serca
(0)

Migreny z aurą już od dłuższego czasu powiązywane są z ryzykiem udaru mózgu. Istnieje wiele hipotez dotyczących przyczyn istnienia takiej zależności, naukowcy z University of South Carolina postanowili przyjrzeć się temu, czy migotanie przedsionków – arytmia będąca jednym z czynników ryzyka udaru – występuje ze zwiększoną częstością wśród pacjentów zmagających się z migrenowymi bólami głowy przebiegającymi z aurą.

Reklama

Uczeni ze wspomnianego wyżej ośrodka swoje analizy prowadzili w oparciu o dane, które dotyczyły prawie 12 tysięcy pacjentów, u których do momentu rozpoczęcia badań nie stwierdzono migotania przedsionków ani nie wystąpił u nich kiedykolwiek udar mózgu. Wśród badanych:

  • 426 doświadczało migren z aurą,
  • ponad 1000 z nich miewało inne niż migrena bóle głowy,
  • prawie 1100 osób cierpiało z powodu epizodów migreny bez aury,
  • ponad 9400 pacjentów nie skarżyło się na żadne bóle głowy.

Pacjentów nie tylko jednak pytano o ewentualne doświadczanie bólu głowy, ale i analizowano ich zapisy EKG. Napadowe migotanie przedsionków ostatecznie stwierdzono u 15% spośród wszystkich pacjentów, którzy miewali migreny oraz u 17% badanych, u których występowały innego rodzaju bóle głowy.

W kolejnym etapie analiz wzięto pod uwagę wiele różnych czynników, m.in. wiek pacjentów, ich płeć, nałogi (np. palenie papierosów) oraz ich inne choroby (np. układu krążenia, zaburzenia lipidowe oraz cukrzycę). Ostatecznie amerykańscy uczeni stwierdzili, że pacjenci doświadczający migren z aurą – w porównaniu do osób zmagających się z migrenami bez aury lub innymi bólami głowy – miały podwyższone ryzyko wystąpienia migotania przedsionków.

Już wymieniona obserwacja jest niezwykle cenna, badacze planują jednak kolejne badania. Dzięki nim ocenione miałoby zostać to, czy u pacjentów, którzy miewają migrenę z aurą, zasadne jest rutynowe przeprowadzenie badań wykrywających migotanie przedsionków. Oprócz tego chcą oni także ocenić, czy u chorych cierpiących na ten typ migrenowych bólów głowy – w ramach prewencji udaru mózgu – korzystne mogłoby być profilaktyczne zalecanie im leków przeciwkrzepliwych.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze