Zaloguj
Reklama

Metody diagnostyczne w rozpoznawaniu zaburzeń rytmu serca

Autorzy: Ewa Chodkowska
Zapis badania EKG
Fot. medforum
Zapis badania EKG
(0)

Dzisiejsza technologia pozwala na dokładne zdiagnozowanie zaburzeń rytmu serca. W zależności od potrzeb diagnostycznych i rodzaju zaburzenia można dobrać odpowiednią metodę. Najpowszechniejszą metodą jest 12-odprowadzeniowy zapis EKG.

Reklama

Badanie to umożliwia ocenę miarowości i częstości rytmu serca. Możliwe jest też 24h monitorowanie zapisu EKG metodą Holtera. Wskazaniem do tego badania są zaburzenia rytmu i/lub przewodzenia stwierdzone z standardowym badaniu EKG, napadowe dolegliwości oraz zasłabnięcia o nieustalonej etiologii. Celem oceny maksymalnej częstości rytmu węzła zatokowego oraz wydolności ośrodka rytmu zastępczego wykonuje się próbę wysiłkową. Próba umożliwia też prowokowanie częstoskurczu u osób z tendencją do zasłabnięć po wysiłku fizycznym.

Do diagnostyki bradykardii w zespole chorej zatoki oraz w bloku przedsionkowo-komorowym wykorzystuje się próbę farmakologiczną z atropiną. Umożliwia to ocenę maksymalnej wydolności rytmu ośrodka zastępczego. Spowodowany działaniem atropiny przyspieszony rytm zatokowy może wygasić aktywność ogniska arytmii komorowej.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Pediatria. Podręcznik dla studentów Redakcja nauka prof. Dr hab. N. med. Krystyna Kubicka,
    prof. Dr hab. N. med. Wanda Kawalec

Reklama
(0)
Komentarze