Zaloguj
Reklama

Lekarze z Gdańska zastosowali pionierską metodę implantacji stymulatora serca u dzieci

Kardiolog
Fot. Pantherstock
Kardiolog
(0)

Lekarze z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku zastosowali jako pierwsi w Polsce pionierską metodę implantacji stymulatora serca u 13 letniej dziewczynki cierpiącej na wrodzony blok serca.

Reklama

Stymulator serca jest urządzeniem wielkości baterii do telefonu komórkowego, który nadzoruje rytm serca i w razie potrzeby przy pomocy impulsów elektrycznych pobudza serce powodując, że bije bardziej regularnie. Stosowany jest w przypadku zbyt wolnej lub nieregularnej pracy serca oraz w przypadku obecności bloków w drogach elektrycznych serca. W przypadku 13-letniej pacjentki operacja była koniecznością, ponieważ jej serce nie dawało rady i biło coraz wolniej. 

Operacja odbyła się jednak w nietypowy sposób, bowiem bez wykonania sternotomii, czyli przecinania mostka piłą i bez otwierania klatki piersiowej. 

Dostęp do serca uzyskano z czterocentymetrowego cięcia spod wyrostka mieczykowatego bez naruszania struktur kostnych i tą drogą wszczepiono tzw. elektrody epikardialne (nasierdziowe). Co szczególnie istotne, elektrody umieszczono na ścianie prawego przedsionka i lewej komory serca, co jest optymalnym rozwiązaniem. - tłumaczy dr hab. Maciej Kempa, kierownik Pracowni Elektrofizjologii i Elektroterapii Serca Kliniki Kardiologii i Elektroterapii Serca Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zastosowana metoda operacji pozwoliła uniknąć naruszenia układu żylnego dziewczynki, co wyeliminowało możliwość wystąpienia wielu powikłań elektroterapii.

Operacja odbyła się w grudniu, ale dopiero w styczniu gdańscy lekarze poinformowali o sukcesie. Cztery tygodnie po zabiegu potwierdzono nie tylko prawidłowe wygojenie rany operacyjnej i poprawne działanie stymulatora, ale przede wszystkim dobre samopoczucie pacjentki, zadowolonej z przebiegu i efektów leczenia.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze