Zaloguj
Reklama

Kwasy tłuszczowe w diecie

Badanie poziomu cholesterolu
Fot. medforum
Badanie poziomu cholesterolu
(0)

Zgodnie z raportem Światowej Organizacji Zdrowia i Organizacji ds. Żywności i Rolnictwa, opublikowanym w 2002 roku, bezsporny pozostaje wpływ diety na rozwój chorób serca i układu krążenia.

Reklama

Eksperci WHO i FAO zauważyli, iż konieczna jest modyfikacja zaleceń żywieniowych, w szczególności w odniesieniu do spożywania tłuszczów. Zgodnie z zaproponowanymi przez nich zmianami, należy zwrócić uwagę na zmniejszenie w diecie ilości nasyconych kwasów tłuszczowych. Jest to zalecenie o tyle nowe, iż dotychczas ograniczenia takie wprowadzane były do diet osób z zaburzeniami lipidowymi a nie dla ogółu populacji. Wykazano jednak, iż jeśli wystąpi podaż nasyconych kwasów tłuszczowych, to cholesterol pokarmowy, który jest składnikiem izolowanym, może podnieść stężenie cholesterolu w surowicy krwi, co przyczynić się może do powstania nadciśnienia tętniczego oraz do rozwoju miażdżycy.

Warto również odnieść się do zaleceń związanych ze spożyciem tłuszczów trans. Eksperci wskazują, iż bezwzględnie należy ograniczyć ich obecność w codziennej diecie, ze względu na niezwykle szkodliwy wpływ na profil lipidowy. Stanowić to może jednak niezwykłe wyzwanie dla modelu żywienia uprzemysłowionych społeczeństw.[1]

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • [1] „Rola kwasów tłuszczowych, steroli i stanoli w zapobieganiu miażdżycy”, M. Kozłowska-Wojciechowska, M. Makarewicz-Wujec, [w:] „Kardiologia praktyczna dla lekarzy rodzinnych i studentów medycyny.” TOM III Część 1, CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA, pod red. M. Dłużniewskiego, A. Mamcarza, P. Krzyżaka, Warszawa 2003

Reklama
(0)
Komentarze