Zaloguj
Reklama

Jakie korzyści przynosi rewaskularyzacja naczyń wieńcowych?

Operacja
Fot. Pantherstock
Operacja
(2)

W Polsce cały czas zauważalny jest wzrost liczby osób, kwalifikujących się do chirurgicznej rewaskularyzacji naczyń wieńcowych.

Reklama

Jest to wynik tego, iż coraz większa liczba osób zapada na niewydolność serca i wielu przypadkach jest to niewydolność ciężka. Dzięki dynamicznemu rozwojowi medycyny, znacznie zmniejszona została śmiertelność okołooperacyjna pacjentów poddawanych pomostowaniu tętnic wieńcowych. Stan dzisiejszej nauki pozwolił na odnalezienie w sercu mechanizmów, które uruchomione poprzez przywrócenie lub poprawę perfuzji, pozwalają na aktywację komórek regenerujących mięsień sercowy. Jest to szczególne ważne w przypadku, gdy w sercu pacjenta były miejsca nieaktywne bądź w stanie hibernacji.

Zabieg rewaskularyzacji naczyń wieńcowych to wspomaganie drożności całego drzewa naczyń wieńcowych, co zdecydowanie redukuje prawdopodobieństwo zaostrzenia niewydolności serca, a co za tym idzie, zmniejsza ryzyko wystąpienia zawału serca. [1]

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • [1] „Leczenie Chirurgiczne Niewydolności Serca” P. Suwalski, G. Suwalski [w:] „Kardiologia praktyczna dla lekarzy rodzinnych i studentów medycyny. Tom V. Część 2. Niewydolność Serca” pod red. M. Dłużniewskiego, A. Mamcarza, M. Kucha, P. Krzyżaka, Warszawa 2004

Reklama
(2)
Komentarze