Zaloguj
Reklama

Czym jest próba wysiłkowa i kiedy się ją wykonuje?

Aktywność fizyczna
Fot. pantherstock
Aktywność fizyczna
(0)

Próba wysiłkowa to badanie wykorzystywane w diagnostyce kardiologicznej – pozwala ona stwierdzić przyczyny m.in. takich problemów, jak powtarzająca się duszność czy zawroty głowy. Na czym polega to badanie, jakie parametry są podczas niego monitorowane i czy próba wysiłkowa jest bezpieczna, czy też może z jej przebyciem związane jest pewne ryzyko?

Reklama

W kardiologii istotne są tak powszechnie znane badania, jak elektrokardiografia (EKG) czy echokardiografia (echo serca), ale i inne jeszcze, zdecydowanie mniej znane procedury. Jedną z tych mniej kojarzonych przez pacjentów jest tzw. próba wysiłkowa, która pozwala m.in. ocenić wydolność serca badanego.

Próba wysiłkowa, jak wskazuje sama nazwa, ma na celu dokonanie oceny pracy serca pacjenta podczas wysiłku fizycznego. Wykorzystuje się do niej bieżnię czy rower stacjonarny i w jej trakcie pacjent proszony jest o to, aby ćwiczył on przez kilkanaście minut. Próba wysiłkowa nie zawsze jednak wygląda właśnie tak – czasami, np. u osób, które nie są w stanie podjąć wysiłku ze względu na jakieś inne schorzenie (takie jak chociażby reumatoidalne zapalenie stawów), wykorzystywane są leki, których podanie prowadzi do zmian czynności serca przypominających te, które zachodzą w trakcie ćwiczeń.

W trakcie wykonywania próby wysiłkowej pacjenci są monitorowani – oceniana jest ich czynność serca, wartość ciśnienia tętniczego krwi, częstość oddychania oraz dokonywany jest zapis EKG.

Próba wysiłkowa wskazana bywa w razie występowania u pacjenta dolegliwości sugerujących schorzenia układu krążenia – do takowych zaliczyć można przede wszystkim ból w klatce piersiowej, duszność, zawroty głowy czy kołatania serca.

Podczas próby wysiłkowej pacjent znajduje się pod opieką personelu medycznego – jest to konieczne m.in. z tego powodu, iż w rzadkich przypadkach próba może doprowadzić do zawału serca. Aby zapewnić badanemu bezpieczeństwo, niezbędna jest m.in. uważna kwalifikacja do prób wysiłkowych – przeciwwskazane są one np. u osób, które w nieodległej przeszłości doświadczyły zawału serca czy udaru mózgu.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze