Zaloguj
Reklama

Czy istnieje związek pomiędzy BMI i otyłością w dzieciństwie a ryzykiem choroby wieńcowej i udaru w wieku średnim?

Autorzy: Lawlor D.A., Leon D.A.
Czy istnieje związek pomiędzy BMI i otyłością w dzieciństwie a ryzykiem choroby wieńcowej i udaru w wieku średnim?
Fot. ojoimages
(5)

U osób otyłych w dzieciństwie ryzyko udaru w życiu dorosłym jest większe. Nie stwierdzono natomiast związku pomiędzy BMI w dzieciństwie i ryzykiem choroby wieńcowej.

Reklama

Ciągle brak jednoznacznych opinii na temat wpływu otyłości dziecięcej na powstanie chorób układu krążenia w wieku dorosłym. Ocenie poddano wpływ wskaźnika masy ciała (BMI) mierzonego u dzieci w średnim wieku 4,9 lat (populacja urodzona w latach 50-tych) na ryzyko powstania choroby niedokrwiennej serca i udaru mózgu. Na początku okresu obserwacji (1981 rok), żyło i mieszkało w kraju urodzenia 11 106(91%) członków grupy obserwowanej.W grupie tej zanotowano 302  (53 śmiertelne) przypadki  choroby  wieńcowej i 109 udarów (4 śmiertelne).  Nie stwierdzono związku pomiędzy BMI w dzieciństwie i ryzykiem choroby wieńcowej. Nie stwierdzono także zależności liniowej pomiędzy BMI a ryzykiem udaru, aczkolwiek stwierdzono, że u osób otyłych w dzieciństwie ryzyko udaru w życiu dorosłym jest większe.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Circulation 2005;111:1891-1896.

Reklama
(5)
Komentarze